Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5110: Thesis for Master in Religion in Contemporary Society

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Marielle Stigum Gleiss (Marielle.S.Gleiss@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in Religion in Contemporary Society
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

> PDF-versjon for utskrift