Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5035: Masteroppgave Religion, Society and Global Issues

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering 


Emneansvarlig:Gina Lende (Gina.Lende@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Undervisningsspråk:Engelsk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Dette er et oppgaveemne for masterprogrammet Religion, Society and Global Issues. Se informasjon om emnet på engelsk.

> PDF-versjon for utskrift