NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

AVH5035: Masteroppgave Religion, Society and Global Issues

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering 


Emneansvarlig:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in Religion, Society and Global Issues
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Dette er et oppgaveemne for masterprogrammet Religion, Society and Global Issues. Se informasjon om emnet på engelsk.

> PDF-versjon for utskrift