Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH: Masteroppgave

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:0
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

> PDF-versjon for utskrift