NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger vanligvis ved starten av hvert semester.

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis bare framtidige eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfristGrad
TEOL2516Muntlig eksamen2017-12-19 19. des. 20172017-12-01 1. des. 2017Bachelor
Varighet:30 minutter
ST525Hjemmeeksamen2018-04-20 20. april 20182018-03-30 30. mars 2018Master
Utleveringsdato:13. april 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. april 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
SAM2020Godkjente studiekrav2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
TEOL2100Hjemmeeksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
AVH5070Masteroppgave2018-05-15 15. mai 20182018-03-15 15. mars 2018Master
TEOL1592Skriftlig eksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5115Skriftlig eksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5152Individuell skriftlig oppgave2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL2613Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
SAM2152Individuell skriftlig oppgave2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2290Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
MET5010Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig eksamen2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2018
TEOL5419Individuell skriftlig oppgave2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Skriftlig eksamen2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RPSY502Skriftlig eksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL2040Skriftlig eksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1612Hjemmeeksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
RL5040Skriftlig eksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060LHjemmeeksamen2018-05-24 24. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:24. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060Hjemmeeksamen2018-05-24 24. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:24. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1610Skriftlig eksamen2018-05-24 24. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
EX1010Skriftlig eksamen2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
ST525Skriftlig eksamen2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5050Hjemmeeksamen2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:22. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
K-RLE1120Individuell skriftlig oppgave2018-05-28 28. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave2018-05-28 28. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5570Hjemmeeksamen2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:22. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL2770Mappevurdering2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2715Skriftlig eksamen2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5144Hjemmeeksamen2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:22. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
SAM1210Skriftlig eksamen2018-05-30 30. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1110Skriftlig eksamen2018-05-30 30. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1810Skriftlig eksamen2018-05-30 30. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. juni 2018
SAM2510Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1050Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1050LHjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM5151Individuell skriftlig oppgave2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM2151Individuell skriftlig oppgave2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PED5610Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5291Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2295Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
KRLE1020Skriftlig eksamen2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
KRLE1040Skriftlig eksamen2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
HIS5060Hjemmeeksamen2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:29. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
K-RLE1125Skriftlig eksamen2018-06-04 4. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K-RLE1120Skriftlig eksamen2018-06-04 4. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1030Skriftlig eksamen2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1812Mappevurdering2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K1020Skriftlig eksamen2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 12018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
SAM1040LHjemmeeksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2018
SAM1040Hjemmeeksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 22018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
RL5065Skriftlig eksamen2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5419Skriftlig eksamen2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2075Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 4. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Skriftlig eksamen2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5475Skriftlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020Hjemmeeksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:
K1030Skriftlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
DIA5130Individuell skriftlig oppgave2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5530Muntlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL5640Skriftlig eksamen2018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5150Hjemmeeksamen2018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato: 4. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
SAM2550Skriftlig eksamen2018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 12018-06-12 12. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 22018-06-13 13. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 12018-06-13 13. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL5530Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-06-13 13. juni 2018 Master
Varighet:30 minutter
TEOL2544Muntlig eksamen2018-06-14 14. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 22018-06-14 14. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
RV502Hjemmeeksamen2018-08-03 3. aug. 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato: 1. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
RL1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RL2040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL5040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
TEOL5115Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
SAM2550Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RV502Skriftlig eksamen2018-08-13 13. aug. 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
K1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5475Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
TEOL1592Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2613Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5419Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
TEOL1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RPSY502Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
K-RLE1125Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2290Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
K-RLE1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5640Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RL5065Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
KRLE1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
KRLE1040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
ST525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
ST525Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM5152Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2100Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
K-RLE1120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1812Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5291Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1612Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM2152Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2295Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5419Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM5151Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM2151Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
DIA5130Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-21 21. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-23 23. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM5144Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-27 27. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL2544Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-29 29. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 1 – Ekstraordinær2018-09-27 27. sep. 20182018-09-13 13. sep. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
TE607Skriftlig eksamen2018-10-26 26. okt. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RP501Skriftlig eksamen2018-10-26 26. okt. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
MET5010Skriftlig eksamen2018-10-26 26. okt. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RP501Hjemmeeksamen2018-11-02 2. nov. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Utleveringsdato:26. okt. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RL5075Muntlig eksamen2018-11-07 7. nov. 20182018-10-24 24. okt. 2018Master
Varighet:30 minutter
TE607Hjemmeeksamen2018-11-09 9. nov. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Utleveringsdato:26. okt. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
NT513Skriftlig eksamen2018-11-15 15. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
AVH5070Masteroppgave2018-11-15 15. nov. 20182018-09-15 15. sep. 2018Master
HIS5030Individuell skriftlig oppgave2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:16. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. nov. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1715Skriftlig eksamen2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2018-11-19 19. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5610Skriftlig eksamen2018-11-19 19. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1415Skriftlig eksamen2018-11-19 19. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1590Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5110Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5210Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5110Godkjent oppmøte2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
RL1012Skriftlig eksamen2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2570Mappevurdering2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K5410Individuell skriftlig oppgave2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1611Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5120Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2070Hjemmeeksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:19. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
LED2541Hjemmeeksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:19. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5030Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5120Godkjent oppmøte2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
TEOL2110Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL2030Skriftlig eksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL2035Skriftlig eksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1070Hjemmeeksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
PED1030Skriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1030LSkriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1030Skriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1515Skriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2450Skriftlig eksamen2018-11-27 27. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2516Muntlig eksamen2018-11-27 27. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
SAM1000LSkriftlig eksamen2018-11-28 28. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K1010Skriftlig eksamen2018-11-28 28. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5020Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:26. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RPSY5020Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:26. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1000Skriftlig eksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2040Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5310Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:22. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL1811Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RLE2630Skriftlig eksamen2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PED2010Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2770Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
KRLE1010Skriftlig eksamen2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
KRLE1030Skriftlig eksamen2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1011Individuell skriftlig oppgave2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1120Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1120Skriftlig eksamen2018-12-03 3. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1010Skriftlig eksamen2018-12-03 3. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1210Skriftlig eksamen2018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:
RL2050Skriftlig eksamen2018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1525Skriftlig eksamen2018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
K5410Muntlig dag 12018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
EX1022Skriftlig eksamen dag 12018-12-05 5. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
SAM1000LHjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
EX1022Skriftlig eksamen dag 22018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
SAM1000Hjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
DIA5110Hjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL1120Muntlig dag 12018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Varighet:15 minutter
EX1020Skriftlig eksamen2018-12-07 7. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1025Skriftlig eksamen2018-12-07 7. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5130Hjemmeeksamen2018-12-07 7. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:30. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RL1015Skriftlig eksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2610Hjemmeeksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PHI2110Hjemmeeksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2310Hjemmeeksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5110Hjemmeeksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5310Hjemmeeksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL5110Muntlig dag 12018-12-11 11. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL5420Muntlig dag 12018-12-12 12. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
HIS5010Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5420Muntlig dag 22018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
PPU1010Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PHI2410Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2510Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5410Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 6. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5510Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 6. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
AVH5015Masteroppgave2018-12-14 14. des. 20182018-09-15 15. sep. 2018Master
AVH5060Masteroppgave2018-12-14 14. des. 20182018-09-15 15. sep. 2018Master
AVH5065Masteroppgave2018-12-14 14. des. 20182018-09-15 15. sep. 2018Master
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2018-12-18 18. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
LED5070Individuell skriftlig oppgave2019-01-03 3. jan. 20192018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM5110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
PED1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1030LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2450Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
TE607Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
K1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. jan. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
RL2030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RLE2630Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2035Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RP501Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1415Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1515Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-15 15. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1012Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5420Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL5610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2019
TEOL1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL5075Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-16 16. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Varighet:30 minutter
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
LED2541Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
SAM1525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
DIA5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019
RL1015Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
EX1022Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
EX1022Skriftlig eksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
KRLE1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019
RL2050Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
KRLE1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1811Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1611Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
SAM5120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
EX1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1000LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1000Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
RL1011Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019
EX1025Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1120Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
NT513Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-22 22. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:22. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-22 22. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:22. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1120Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-23 23. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Varighet:15 minutter
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-24 24. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:21. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RPSY5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-24 24. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:21. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TE607Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-28 28. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-28 28. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. feb. 2019
K5410Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-29 29. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Varighet:30 minutter
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-31 31. jan. 20192019-01-18 18. jan. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1590Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-02-08 8. feb. 20192019-01-07 7. jan. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RV502Skriftlig eksamen2019-02-08 8. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 1. mars 2019
BIB511Skriftlig eksamen2019-02-08 8. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
LED5070Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-02-15 15. feb. 20192019-01-31 31. jan. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
BIB511Hjemmeeksamen2019-02-15 15. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Utleveringsdato: 8. feb. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. feb. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RV502Hjemmeeksamen2019-02-15 15. feb. 20192019-01-25 25. jan. 2019Master
Utleveringsdato: 8. feb. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. feb. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
ST525Hjemmeeksamen2019-04-12 12. april 20192019-04-22 22. april 2019Master
Utleveringsdato: 5. april 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. april 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RP501Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-04-12 12. april 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato: 4. april 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. april 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RL5065Skriftlig eksamen2019-05-13 13. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
AVH5070Masteroppgave2019-05-15 15. mai 20192019-03-15 15. mars 2019Master
TEOL5115Skriftlig eksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2019
TEOL2771Hjemmeeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2640Skriftlig eksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5152Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL2613Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020FoU-oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
MET5010Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2735Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Skriftlig eksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 12019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL1810Skriftlig eksamen – Ekstraordinær2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
ST525Skriftlig eksamen2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Skriftlig eksamen2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig eksamen2019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen2019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 22019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 32019-05-22 22. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL2410Skriftlig eksamen2019-05-22 22. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2510Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1210Skriftlig eksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1050Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1050LHjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RPSY5030Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5050Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
EX1010Skriftlig eksamen2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K-RLE1120Individuell skriftlig oppgave – Ekstraordinær2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave – Ekstraordinær2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:
TEOL6733Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
DIA5220Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PHI5320Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
SAM1060LHjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1110Skriftlig eksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
TEOL5570Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
EX1011Skriftlig eksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2715Skriftlig eksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5144Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2120Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2320Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5120Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
RL1025Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1030Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
K-RLE1125Skriftlig eksamen – Ekstraordinær2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1812Mappevurdering2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K1020Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K-RLE1120Skriftlig eksamen – Ekstraordinær2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TE5060Individuell skriftlig oppgave2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
KRLE1040Skriftlig eksamen2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5770Mappevurdering2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5215Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-06-01 1. juni 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM1040LHjemmeeksamen2019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040Hjemmeeksamen2019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 12019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL5410Muntlig dag 22019-06-04 4. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 32019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM2075Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2772Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2075Godkjent drøftingsoppgave2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
HIS5060Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PED5610Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PHI5420Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5520Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PED5015Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM5150Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K1030Skriftlig eksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
PED2015Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5649Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PHI2420Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2520Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
DIA5210Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL5640Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5148Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2550Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL6110Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5530Muntlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2106Skriftlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2040Skriftlig eksamen2019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. juli 2019
RL5040Skriftlig eksamen2019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5215Muntlig dag 12019-06-13 13. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2544Muntlig eksamen2019-06-13 13. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 22019-06-14 14. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL5530Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-06-14 14. juni 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL5020Hjemmeeksamen2019-08-05 5. aug. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:14. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
RL5020Skriftlig eksamen2019-08-12 12. aug. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
KRLE1040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2771Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
EX1011Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2550Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
ST525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2106Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
EX1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-13 13. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5115Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-13 13. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1025Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2019
K1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2640Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K-RLE1125Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
RL2613Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL6110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
K-RLE1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
SAM1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5640Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
SAM5148Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1810Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2735Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
K1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PHI5420Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
ST525Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TE5060Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PED5015Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
SAM5152Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
RL2040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1812Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
RL5040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL5770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
BIB511Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PED2015Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL6733Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
RV502Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
TEOL5649Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2420Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
DIA5220Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL2544Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-21 21. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-22 22. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. sep. 2019
RPSY5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-22 22. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-22 22. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. sep. 2019
RL5065Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-26 26. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5144Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-26 26. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. sep. 2019
AVH5015Masteroppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-10-20 20. okt. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
TE607Skriftlig eksamen2019-10-25 25. okt. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:15. nov. 2019
RP501Skriftlig eksamen2019-10-25 25. okt. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. nov. 2019
MET5010Skriftlig eksamen2019-10-25 25. okt. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. nov. 2019
TE607Hjemmeeksamen2019-11-01 1. nov. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Utleveringsdato:25. okt. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. nov. 2019
RP501Hjemmeeksamen2019-11-01 1. nov. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Utleveringsdato:25. okt. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. nov. 2019
RL5075Muntlig dag 12019-11-05 5. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 22019-11-06 6. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 32019-11-07 7. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL1415Skriftlig eksamen2019-11-14 14. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. des. 2019
SAM5110Skriftlig eksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. des. 2019
RL1012Skriftlig eksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. des. 2019
AVH5070Masteroppgave2019-11-15 15. nov. 20192019-10-15 15. okt. 2019Master
TEOL5610Skriftlig eksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. des. 2019
SAM2020Hjemmeeksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. nov. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. des. 2019
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. des. 2019
SAM2270Skriftlig eksamen2019-11-18 18. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2019
EX1010Skriftlig eksamen2019-11-19 19. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2019
TEOL1715Skriftlig eksamen2019-11-19 19. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2019
TEOL5110Muntlig dag 12019-11-20 20. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM5010Skriftlig eksamen2019-11-20 20. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2019
HIS5020Hjemmeeksamen2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:18. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
SAM2070Hjemmeeksamen2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:18. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
SAM1000LSkriftlig eksamen2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
K5410Individuell skriftlig oppgave2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
SAM1000Skriftlig eksamen dag 12019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
SAM1000Skriftlig eksamen dag 22019-11-22 22. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
K1010Skriftlig eksamen2019-11-25 25. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2019
K-RLE1110Skriftlig eksamen – Ekstraordinær2019-11-25 25. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2019
TEOL2450Skriftlig eksamen2019-11-26 26. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2019
RL2030Skriftlig eksamen2019-11-27 27. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2019
RL2035Skriftlig eksamen2019-11-27 27. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2019
RPSY5020Hjemmeeksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:25. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
FIL5010Skriftlig eksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
FIL2010Skriftlig eksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
PED2010Mappevurdering2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
TEOL1570Mappevurdering2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
SAM5020Individuell skriftlig oppgave2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
TEOL1610Skriftlig eksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
SAM1000LHjemmeeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
SAM1000Hjemmeeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
KRLE1010Skriftlig eksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
RLE2620Skriftlig eksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
TEOL5310Hjemmeeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:22. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
TEOL2110Skriftlig eksamen2019-12-02 2. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
RL1010Skriftlig eksamen2019-12-02 2. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
K5410Muntlig dag 12019-12-02 2. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
PED1030Skriftlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
SAM1030LSkriftlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
TEOL1120Skriftlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
SAM1070Hjemmeeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL2516Muntlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
SAM1030Skriftlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
RL2050Skriftlig eksamen2019-12-04 4. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
TEOL1120Muntlig dag 12019-12-04 4. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Varighet:15 minutter
SAM1515Skriftlig eksamen2019-12-04 4. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. des. 2019
HIS5010Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 2. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5210Skriftlig eksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
EX1022Skriftlig eksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
LED2541Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
K1035Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 5. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PED5520Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 5. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2110Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5110Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
SAM2230Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2430Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2350Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5430Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5350Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
EX1020Skriftlig eksamen2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave – Ekstraordinær2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
EX1025Skriftlig eksamen2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL1120Mappevurdering2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5500Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
RL1015Skriftlig eksamen2019-12-09 9. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave2019-12-09 9. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5420Muntlig dag 12019-12-10 10. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM1525Skriftlig eksamen2019-12-10 10. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
NT513Skriftlig eksamen2019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5420Muntlig dag 22019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL1210Skriftlig eksamen2019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5530Muntlig eksamen – Ekstraordinær2019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2610Hjemmeeksamen2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 9. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PPU1010Hjemmeeksamen2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 9. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
SAM2040Hjemmeeksamen2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 9. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2230Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2310Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2510Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5310Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5510Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2610Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5230Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI5610Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
AVH5060Masteroppgave2019-12-15 15. des. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
AVH5065Masteroppgave2019-12-15 15. des. 20192019-09-15 15. sep. 2019Master
SAM5110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
TEOL5210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
AVH5055Masteroppgave2020-01-13 13. jan. 20202019-05-01 1. mai 2019Master
PED1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
SAM1030LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
TEOL2450Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
RL2050Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
AVH5010Masteroppgave2020-01-13 13. jan. 20202019-05-01 1. mai 2019Master
AVH5080Masteroppgave2020-01-13 13. jan. 20202019-05-01 1. mai 2019Master
TE607Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
K1035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
K1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
PED5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
SAM1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
RP501Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
TEOL1415Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
SAM1515Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
RL1015Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2020
RL1012Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2020
TEOL5610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2020
TEOL1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2020
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
EX1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
EX1022Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
LED2541Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
SAM5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
SAM1525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
K-RLE1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
SAM2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
RL2030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
TEOL1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
RL2035Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
KRLE1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
SAM2270Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
RLE2620Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
TEOL2110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
RL1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
EX1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
SAM1000LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TE607Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL1570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
EX1025Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL1715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
SAM5020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
SAM1000Skriftlig eksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PHI2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL1120Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
RP501Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2430Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2350Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5430Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5350Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI2500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL1610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
NT513Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-23 23. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:20. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. feb. 2020
RPSY5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-23 23. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:20. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. feb. 2020
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-24 24. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2020
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-24 24. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-27 27. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2020
RV502Skriftlig eksamen2020-02-07 7. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. feb. 2020
RL5240Skriftlig eksamen2020-02-07 7. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. feb. 2020
RL5240Hjemmeeksamen2020-02-14 14. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Utleveringsdato: 7. feb. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. feb. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 6. mars 2019
RV502Hjemmeeksamen2020-02-14 14. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Utleveringsdato: 7. feb. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. feb. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 6. mars 2019
TE5060Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2020
RV502Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
RL5240Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TE5060Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RV502Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020