Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger vanligvis ved starten av hvert semester.

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis bare framtidige eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfristGrad
RL5056Hjemmeeksamen2020-04-03 3. april 20202020-04-13 13. april 2020Master
Utleveringsdato:27. mars 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. april 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. april 2020
SAM2020Hjemmeeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
TEOL5475Skriftlig skoleeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL5065Skriftlig skoleeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
TEOL2790Hjemmeeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:12. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
AVH5070Masteroppgave2020-05-15 15. mai 20202020-04-15 15. april 2020Master
RL5040Skriftlig skoleeksamen2020-05-18 18. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen2020-05-18 18. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2040Skriftlig skoleeksamen2020-05-18 18. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig skoleeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060Hjemmeeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:19. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2020
SAM1060LHjemmeeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:19. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2020
FIL2010Skriftlig eksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5041Individuell skriftlig oppgave2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. juni 2020
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PPU1020FoU-oppgave2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
EX1010Skriftlig skoleeksamen2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. juni 2020
SAM1040LHjemmeeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
EX1011Skriftlig skoleeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. juni 2020
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040Hjemmeeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. juni 2020
RL2012Skriftlig skoleeksamen2020-05-26 26. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2020
TEOL1570Mappevurdering2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
DIA5240Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
DIA5220Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
HIS5050Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
SAM1210Skriftlig skoleeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL2772Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RPSY5010Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
SAM2510Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL5570Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL1571Mappevurdering2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
K1020Skriftlig skoleeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. juni 2020
PHI2250Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI5250Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. juni 2020
PHI2120Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
K5710Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI5120Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
PHI2240Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. juni 2020
PHI5320Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. juni 2020
PHI5240Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. juni 2020
RL1025Skriftlig skoleeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
RL1030Skriftlig skoleeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
SAM5130Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
TEOL6210Skriftlig skoleeksamen2020-06-02 2. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2020
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen2020-06-02 2. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
TEOL5215Muntlig eksamen2020-06-04 4. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. juni 2020
SAM1050LHjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
RL2615Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:23. juni 2020
PHI2200Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PHI2700Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
RL5615Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
TEOL2570Mappevurdering2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
HIS5030Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
DIA5130Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2020
KRLE1021Skriftlig skoleeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
PED5610Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 2. juli 2020
SAM2075Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
TEOL1410Skriftlig skoleeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
TEOL2310Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
TEOL2735Skriftlig skoleeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2020
SAM1050Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
TEOL5530Muntlig eksamen2020-06-08 8. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen2020-06-08 8. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:24. juni 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
K1030Skriftlig skoleeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PHI2520Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. juni 2020
DIA5210Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
PHI5520Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. juni 2020
PHI2360Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2020
PHI5360Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:16. juni 2020
PHI2440Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. juni 2020
PHI5440Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. juni 2020
PHI5620Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
SAM5150Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
MET5010Mappevurdering2020-06-10 10. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
SAM2550Skriftlig skoleeksamen2020-06-10 10. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
SAM2991Individuell skriftlig oppgave2020-06-12 12. juni 2020 Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
TEOL5530Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-06-16 16. juni 20202020-06-13 13. juni 2020Master
Varighet:30 minutter
RL5020Hjemmeeksamen2020-08-07 7. aug. 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:15. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:18. aug. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2020
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
RL2012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. aug. 2020
TEOL5475Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:21. aug. 2020
RL5065Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
KRLE1021Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. aug. 2020
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM2550Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL5215Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020
EX1011Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
EX1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2020
K1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-12 12. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
FIL5010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2020
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
K1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL2615Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. aug. 2020
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. aug. 2020
TEOL6210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. aug. 2020
RL5040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL1571Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL1570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. aug. 2020
DIA5240Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2200Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5615Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
K5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
DIA5220Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. aug. 2020
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020
SAM5041Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. aug. 2020
DIA5130Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2020
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
RL5056Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:25. aug. 2020
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2735Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. aug. 2020
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL2040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-18 18. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:25. aug. 2020
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-18 18. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2020
TEOL1410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-20 20. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2020
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-21 21. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RPSY5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-21 21. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2020
PHI2250Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5250Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2020
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2440Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5440Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5620Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2020
RL5075Muntlig dag 12020-10-21 21. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 22020-10-22 22. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
MET5010Mappevurdering2020-10-23 23. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. nov. 2020
RL5050Hjemmeeksamen2020-10-30 30. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Utleveringsdato:23. okt. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. okt. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. nov. 2020
RL5010Hjemmeeksamen2020-10-30 30. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Utleveringsdato:23. okt. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. okt. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. nov. 2020
SAM2230Hjemmeeksamen2020-11-12 12. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 9. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 2. des. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. nov. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. des. 2020
RL1012Skriftlig skoleeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. des. 2020
NT513Skriftlig skoleeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. des. 2020
AVH5070Masteroppgave2020-11-16 16. nov. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
SAM2270Skriftlig skoleeksamen2020-11-16 16. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. des. 2020
EX1010Skriftlig skoleeksamen2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
TEOL5110Muntlig dag 12020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL1610Hjemmeeksamen2020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. nov. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2020
TEOL5110Muntlig dag 22020-11-19 19. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM1000Skriftlig skoleeksamen dag 12020-11-19 19. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen2020-11-20 20. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
SAM1000Skriftlig skoleeksamen dag 22020-11-20 20. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
RL1015Skriftlig skoleeksamen2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
K5410Individuell skriftlig oppgave2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. des. 2020
SAM5020Hjemmeeksamen2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:16. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 2. des. 2020
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen2020-11-24 24. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
RL2035Skriftlig skoleeksamen2020-11-25 25. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
RL2030Skriftlig skoleeksamen2020-11-25 25. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
SAM1000Hjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
PED2010Mappevurdering2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. des. 2020
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
K5720Individuell skriftlig oppgave2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
TEOL5310Hjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:19. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. des. 2020
SAM1000LHjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
KRLE1031Skriftlig skoleeksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
TEOL2120Skriftlig skoleeksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
SAM5144Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:20. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
K1010Skriftlig skoleeksamen2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. des. 2020
K5410Muntlig dag 12020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
PED1030Skriftlig skoleeksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
SAM1030Skriftlig skoleeksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
SAM1070Hjemmeeksamen2020-12-02 2. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
SAM1515Skriftlig skoleeksamen2020-12-02 2. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
RPSY5030Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI2810Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI5810Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
FIL2020Individuell skriftlig oppgave2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
RL2050Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
EX1022Skriftlig skoleeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
PHI5230Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
SAM5010Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
HIS5010Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI2230Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
PHI2410Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI2510Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI5410Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI5510Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
EX1025Skriftlig skoleeksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2300Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI5300Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2100Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5100Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI5205Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
PHI2400Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1020Skriftlig skoleeksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
RL1010Skriftlig skoleeksamen dag 12020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen2020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
RL1010Skriftlig skoleeksamen dag 22020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL5420Muntlig dag 12020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL5420Muntlig dag 22020-12-09 9. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
HIS5020Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
PPU1010Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
TEOL2610Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
PHI2830Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
PHI5830Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
PHI2350Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:29. des. 2020
SAM2040Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 8. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2021
TEOL2516Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2110Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
PHI2310Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
PHI5110Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
PHI5310Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2021
AVH5060Masteroppgave2020-12-15 15. des. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
AVH5065Masteroppgave2020-12-15 15. des. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
SAM2070Hjemmeeksamen2020-12-17 17. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5710Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
PHI2130Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5130Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2710Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2021
RL1015Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. jan. 2021
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
KRLE1031Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. feb. 2021
TEOL2120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:28. jan. 2021
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. jan. 2021
PED1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. jan. 2021
TEOL2516Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2021
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
SAM1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. jan. 2021
SAM1515Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. jan. 2021
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2021
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-19 19. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2021
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
K1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. jan. 2021
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
RL1012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2021
SAM2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
EX1022Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. jan. 2021
RL5075Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Varighet:30 minutter
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
TEOL5110Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Varighet:30 minutter
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2021
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
EX1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
RL1010Skriftlig skoleeksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
RL2035Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2021
SAM2270Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
RL2030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2021
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 1. feb. 2021
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 1. feb. 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
EX1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2021
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2300Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
K5720Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. jan. 2021
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
PHI5300Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI5100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
SAM5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
RL5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
RL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:27. jan. 2021
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2021
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
TEOL1610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2021
PHI5205Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
NT513Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
PHI2400Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
SAM1000Skriftlig skoleeksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
RPSY5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. feb. 2021
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
RL2050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
SAM5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. feb. 2021
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5710Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2810Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5810Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2830Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5830Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2710Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2350Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:18. feb. 2021
PHI2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
PHI2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
PHI5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-08 8. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. feb. 2021
RL5240Hjemmeeksamen2021-02-12 12. feb. 20212021-01-22 22. jan. 2021Master
Utleveringsdato: 5. feb. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
RL5015Hjemmeeksamen2021-02-12 12. feb. 20212021-01-22 22. jan. 2021Master
Utleveringsdato: 5. feb. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 1. mars 2021
SAM5041Gruppeoppgave podkast2021-03-26 26. mars 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. april 2021
EX1020Skriftlig skoleeksamen – Ekstraordinær2021-03-26 26. mars 20212021-03-12 12. mars 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. april 2021
AVH5010Masteroppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-03-31 31. mars 20212021-04-24 24. april 2021Master
RL5056Hjemmeeksamen2021-04-23 23. april 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:16. april 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. april 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:30. april 2021
SAM2020Hjemmeeksamen2021-05-12 12. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:12. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 1. juni 2021
SAM1040LHjemmeeksamen2021-05-14 14. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:14. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. juni 2021
SAM1040Hjemmeeksamen2021-05-14 14. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:14. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. juni 2021
SAM1060Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
FIL5010Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
SAM1060LHjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
EX1011Skriftlig skoleeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
FIL2010Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
AVH5070Masteroppgave2021-05-18 18. mai 20212021-04-15 15. april 2021Master
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. juni 2021
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. juni 2021
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
PPU1020FoU-oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. juni 2021
RL5040Skriftlig skoleeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. juni 2021
HIS5030Hjemmeeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 1. juni 2021
TEOL2735Individuell skriftlig oppgave2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. juni 2021
LED2541Muntlig eksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. mai 2021
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
RL2040Skriftlig skoleeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
K1020Skriftlig skoleeksamen2021-05-25 25. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
RL1025Skriftlig skoleeksamen2021-05-25 25. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
RL1030Skriftlig skoleeksamen2021-05-25 25. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
FIL2025Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
FIL5025Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
TEOL6110Skriftlig skoleeksamen2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. juni 2021
PED2015Mappevurdering2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. juni 2021
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. juni 2021
HIS5050Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
TEOL5570Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:20. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
RPSY5020Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
TEOL2790Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. juni 2021
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
SAM2510Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
K1030Skriftlig skoleeksamen2021-05-31 31. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
RL2012Skriftlig skoleeksamen2021-05-31 31. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
SAM5135Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
PHI2120Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
PHI2320Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
PHI5120Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
PHI5320Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
PHI2360Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. juni 2021
PHI5820Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
PHI2820Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
DIA5240Individuell skriftlig oppgave2021-06-02 2. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
TEOL5215Muntlig dag 12021-06-02 2. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
TEOL2750Individuell skriftlig oppgave2021-06-03 3. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. juni 2021
TEOL5215Muntlig dag 22021-06-03 3. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
SAM5041Individuell skriftlig oppgave2021-06-03 3. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
PHI5102Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
TEOL1410Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. juni 2021
SAM1050LHjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
TEOL5530Muntlig eksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
RL2615Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. juni 2021
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
PHI2300Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
PHI5502Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
PHI2100Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
PHI5100Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
RL5615Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
PED5610Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
SAM2075Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
PHI2205Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
TEOL2310Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
SAM1050Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
PHI2302Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
KRLE1041Skriftlig skoleeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
SAM1210Skriftlig skoleeksamen2021-06-07 7. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave2021-06-07 7. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2021-06-08 8. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
TEOL2544Muntlig eksamen2021-06-08 8. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
MET5010Mappevurdering2021-06-08 8. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
TEOL5410Muntlig dag 12021-06-09 9. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
PHI2840Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
TEOL5410Muntlig dag 22021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
PHI2420Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2520Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:30. juli 2021
PHI2240Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2021
PHI5240Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2021
PHI5520Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI5840Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
SAM5150Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 4. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
SAM2550Skriftlig skoleeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. juni 2021
TEOL5410Muntlig dag 32021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
EX1010Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 8. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
DIA5210Hjemmeeksamen2021-06-14 14. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 7. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PPU1020Muntlig dag 12021-06-16 16. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
TEOL5475Skriftlig skoleeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
RL5065Skriftlig skoleeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PPU1020Muntlig dag 22021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
PHI2720Hjemmeeksamen2021-06-18 18. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:11. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI5720Hjemmeeksamen2021-06-18 18. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:11. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
RL5020Hjemmeeksamen2021-08-06 6. aug. 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:11. aug. 2021
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021
K1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:25. aug. 2021
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
RL2012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:17. aug. 2021
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
HIS5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL1410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021
K1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL2615Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. aug. 2021
RL5015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 6. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL5056Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 6. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:26. aug. 2021
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
KRLE1041Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:23. aug. 2021
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:24. aug. 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. aug. 2021
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
SAM5135Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI5102Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2735Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021
FIL2025Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. aug. 2021
FIL5025Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2750Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
DIA5240Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
PHI2300Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI5100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
RL5615Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
EX1011Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
TEOL6110Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. aug. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. aug. 2021
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PED2015Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. aug. 2021
PHI2205Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
PHI2302Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM5041Gruppeoppgave podkast – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM5041Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL5215Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-19 19. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-19 19. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Varighet:30 minutter
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
RL5040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
RPSY5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. aug. 2021
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2021
RL2040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
PHI2840Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2420Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021
PHI2240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2021
PHI5820Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5840Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2720Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5720Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2820Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
TEOL5475Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021
RL5065Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021
SAM2550Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2021
EX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
TEOL5410Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-31 31. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Varighet:30 minutter
TEOL5410Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-31 31. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-09-08 8. sep. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
RL5050Skriftlig skoleeksamen2021-10-29 29. okt. 20212021-10-15 15. okt. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. nov. 2021
RL5050Hjemmeeksamen2021-11-05 5. nov. 20212021-10-15 15. okt. 2021Master
Utleveringsdato:29. okt. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. nov. 2021
RL5010Hjemmeeksamen2021-11-05 5. nov. 20212021-10-15 15. okt. 2021Master
Utleveringsdato:29. okt. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. nov. 2021
MET5010Mappevurdering2021-11-09 9. nov. 20212021-10-26 26. okt. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:30. nov. 2021
RL5075Muntlig dag 12021-11-10 10. nov. 20212021-10-26 26. okt. 2021Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 22021-11-11 11. nov. 20212021-10-26 26. okt. 2021Master
Varighet:30 minutter
RL1012Skriftlig skoleeksamen2021-11-12 12. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. des. 2021
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen2021-11-15 15. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. des. 2021
AVH5070Masteroppgave2021-11-15 15. nov. 20212021-10-15 15. okt. 2021Master
TEOL5110Muntlig dag 12021-11-16 16. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Varighet:30 minutter
NEX1010Hjemmeeksamen2021-11-16 16. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. nov. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2021
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen2021-11-17 17. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:26. nov. 2021
TEOL5110Muntlig dag 22021-11-17 17. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Varighet:30 minutter
HIS5020Hjemmeeksamen2021-11-18 18. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:15. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. des. 2021
RL2035Skriftlig skoleeksamen2021-11-18 18. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2021
RL2030Skriftlig skoleeksamen2021-11-18 18. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2021
RL1015Skriftlig skoleeksamen – Ekstraordinær2021-11-19 19. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:24. nov. 2021
EX1022Skriftlig skoleeksamen2021-11-19 19. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2021
TEOL2120Skriftlig skoleeksamen2021-11-19 19. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2021
SAM2020Hjemmeeksamen2021-11-22 22. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. nov. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2021
NT513Skriftlig skoleeksamen2021-11-22 22. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2021
PED2010Mappevurdering2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. des. 2021
K5720Individuell skriftlig oppgave2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. des. 2021
SAM5020Hjemmeeksamen2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:18. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. des. 2021
TEOL2790Hjemmeeksamen2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. des. 2021
SAM5130Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:18. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. des. 2021
K5410Muntlig dag 12021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Varighet:30 minutter
SAM1000Skriftlig skoleeksamen dag 12021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
TEOL2770Mappevurdering2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave2021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
K5410Muntlig dag 22021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Varighet:30 minutter
SAM1000Skriftlig skoleeksamen dag 22021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
TEOL5420Muntlig dag 12021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Varighet:30 minutter
PHI5151Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
PHI2241Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
PHI5241Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
PHI2001Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
K5410Individuell skriftlig oppgave2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
RL1010Skriftlig skoleeksamen dag 12021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2021
PHI5001Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
PHI2151Hjemmeeksamen2021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:22. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2021
TEOL5420Muntlig dag 22021-11-30 30. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Varighet:30 minutter
RL1010Skriftlig skoleeksamen dag 22021-11-30 30. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2021
PHI2150Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI5150Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI2750Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI2850Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI2450Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI2550Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI2650Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI5750Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI5850Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI5450Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI5550Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PHI5650Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
SAM1000Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
RL2050Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
SAM5010Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
HIS5010Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
SAM2070Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
SAM1000LHjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL1610Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL2610Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
VEIL5060Individuell skriftlig oppgave2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
RL1016Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL2570Mappevurdering2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
KRLE1011Skriftlig skoleeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
TEOL2516Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
K1035Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
PED5520Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2021-12-06 6. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
SAM1070Hjemmeeksamen2021-12-06 6. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2022
SAM2270Skriftlig skoleeksamen2021-12-07 7. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2022
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen2021-12-08 8. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
PHI2155Hjemmeeksamen2021-12-08 8. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
PHI5155Hjemmeeksamen2021-12-08 8. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato: 1. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen2021-12-08 8. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
RPSY5030Hjemmeeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato: 6. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
TEOL2772Hjemmeeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
PED1030Skriftlig skoleeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
SAM1030Skriftlig skoleeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022
RL1014Hjemmeeksamen 2021-12-10 10. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
SAM1080Hjemmeeksamen2021-12-10 10. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2021
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
TEOL1010Hjemmeeksamen2021-12-10 10. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
EX1025Skriftlig skoleeksamen2021-12-13 13. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
K1010Skriftlig skoleeksamen – Ekstraordinær2021-12-13 13. des. 20212022-11-01 1. nov. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
EX1020Skriftlig skoleeksamen2021-12-13 13. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PPU1010Hjemmeeksamen2021-12-16 16. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:13. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. jan. 2022
TEOL5310Hjemmeeksamen2021-12-16 16. des. 20212021-11-04 4. nov. 2021Master
Utleveringsdato: 9. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:13. jan. 2022
PHI2201Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI5201Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI5153Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI2153Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI2131Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI5131Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI2115Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
PHI5115Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021Master
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
RL1016Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL2120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
PED1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL2516Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
SAM1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
K1035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
PED5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
NEX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
K1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
RL1012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
RL1010Skriftlig skoleeksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-20 20. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2022
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-20 20. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2022
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-20 20. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2022
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
RL1015Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
EX1022Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
RL5050Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
KRLE1011Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
SAM2270Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1000Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2150Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5150Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2750Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2850Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2450Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2550Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5750Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5850Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5450Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5550Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
EX1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
VEIL5060Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
FIL2020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
K5720Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL1610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
NT513Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1000Skriftlig skoleeksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL2035Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL2030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
FIL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RPSY5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL1014Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1080Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL2050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-17 17. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2151Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5151Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2201Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5201Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2241Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5241Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2155Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2001Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5155Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5153Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2153Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2131Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5131Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-17 17. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5001Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5240Skriftlig skoleeksamen2022-02-04 4. feb. 20222022-01-21 21. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:25. feb. 2022
RL5240Hjemmeeksamen2022-02-11 11. feb. 20222022-01-21 21. jan. 2022Master
Utleveringsdato: 4. feb. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. feb. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 4. mars 2022
RL5015Hjemmeeksamen2022-02-11 11. feb. 20222022-01-21 21. jan. 2022Master
Utleveringsdato: 4. feb. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. feb. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 4. mars 2022
RL5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-08-12 12. aug. 2022 Master
Utleveringsdato: 5. aug. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2022
RL5015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-08-12 12. aug. 2022 Master
Utleveringsdato: 5. aug. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2022
RL5240Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-08-12 12. aug. 2022 Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2022