Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger vanligvis ved starten av hvert semester.

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis bare framtidige eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfristGrad
ST525Hjemmeeksamen2019-04-12 12. april 20192019-04-22 22. april 2019Master
Utleveringsdato: 5. april 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. april 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RL5065Skriftlig skoleeksamen2019-05-13 13. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2019
TEOL2771Hjemmeeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen2019-05-15 15. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
AVH5070Masteroppgave2019-05-15 15. mai 20192019-03-15 15. mars 2019Master
PPU1020FoU-oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
SAM5152Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
MET5010Skriftlig skoleeksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2735Skriftlig skoleeksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL2613Skriftlig skoleeksamen2019-05-16 16. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 12019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL1810Skriftlig eksamen – Ekstraordinær2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
ST525Skriftlig skoleeksamen2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Skriftlig skoleeksamen2019-05-20 20. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen2019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig skoleeksamen2019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 22019-05-21 21. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 32019-05-22 22. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen2019-05-22 22. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5050Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RPSY5030Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1210Skriftlig skoleeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1050LHjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2510Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1050Hjemmeeksamen2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2019-05-23 23. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL6733Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
EX1010Hjemmeeksamen2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:
Tidspunkt for utlevering:
Innleveringsdato:24. mai 2019
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K-RLE1120Individuell skriftlig oppgave – Ekstraordinær2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave – Ekstraordinær2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. juni 2019
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:
DIA5220Individuell skriftlig oppgave2019-05-24 24. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1060Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1110Skriftlig skoleeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
TEOL5570Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
SAM1060LHjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:27. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
EX1011Skriftlig skoleeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2715Skriftlig skoleeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
PHI2120Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2320Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5120Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
PHI5320Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2019
SAM5144Hjemmeeksamen2019-05-27 27. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:20. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
K1020Skriftlig skoleeksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K-RLE1120Skriftlig skoleeksamen – Ekstraordinær2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL1025Skriftlig skoleeksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1030Skriftlig skoleeksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K-RLE1125Skriftlig skoleeksamen – Ekstraordinær2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1812Mappevurdering2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
KRLE1040Skriftlig skoleeksamen2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5770Mappevurdering2019-05-29 29. mai 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5215Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-06-01 1. juni 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM1040LHjemmeeksamen2019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 12019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM1040Hjemmeeksamen2019-06-03 3. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 22019-06-04 4. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig skoleeksamen2019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 32019-06-05 5. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM2075Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2772Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2075Godkjent drøftingsoppgave2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
HIS5060Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PED5610Hjemmeeksamen2019-06-06 6. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato: 3. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5649Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM5150Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
K1030Skriftlig skoleeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PHI2420Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2520Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PED2015Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
DIA5210Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5420Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5520Hjemmeeksamen2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:31. mai 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PED5015Mappevurdering2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM2550Skriftlig skoleeksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5148Skriftlig skoleeksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL6110Skriftlig skoleeksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5530Muntlig eksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2106Skriftlig skoleeksamen2019-06-11 11. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2040Skriftlig skoleeksamen2019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. juli 2019
RL5040Skriftlig skoleeksamen2019-06-12 12. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5215Muntlig dag 12019-06-13 13. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL2544Muntlig eksamen2019-06-13 13. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 22019-06-14 14. juni 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL5530Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-06-14 14. juni 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL5020Hjemmeeksamen2019-08-05 5. aug. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Utleveringsdato:14. juni 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
KRLE1040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
SAM2550Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
ST525Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
MET5010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2771Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
EX1011Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2106Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2019
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-12 12. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
RL5020Skriftlig skoleeksamen2019-08-12 12. aug. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
EX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-13 13. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:
Tidspunkt for utlevering:
Innleveringsdato:13. aug. 2019
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-13 13. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1110Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:
K1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2715Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2019
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
K-RLE1120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
TEOL6110Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
K-RLE1125Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2019
RL2613Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-15 15. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1810Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5148Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
K1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2735Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2019
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-16 16. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL1812Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL2040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL6733Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL5649Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5152Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL5040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI2420Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
DIA5220Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PED2015Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI5420Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PED5015Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
ST525Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019
TEOL2544Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-21 21. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-22 22. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. sep. 2019
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-22 22. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Bachelor
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. sep. 2019
RPSY5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-22 22. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM5144Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-26 26. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Utleveringsdato:19. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. sep. 2019
RL5065Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-26 26. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
AVH5015Masteroppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-10-20 20. okt. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
MET5010Skriftlig skoleeksamen2019-10-25 25. okt. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. nov. 2019
TE607Skriftlig eksamen2019-10-25 25. okt. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:15. nov. 2019
RP501Skriftlig eksamen2019-10-25 25. okt. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. nov. 2019
TE607Hjemmeeksamen2019-11-01 1. nov. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Utleveringsdato:25. okt. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. nov. 2019
RP501Hjemmeeksamen2019-11-01 1. nov. 20192019-10-11 11. okt. 2019Master
Utleveringsdato:25. okt. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. nov. 2019
RL5075Muntlig dag 12019-11-05 5. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 22019-11-06 6. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 32019-11-07 7. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen2019-11-14 14. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5110Skriftlig skoleeksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. des. 2019
RL1012Skriftlig skoleeksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:15. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. nov. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. des. 2019
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave2019-11-15 15. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
AVH5070Masteroppgave2019-11-15 15. nov. 20192019-10-15 15. okt. 2019Master
SAM2270Skriftlig skoleeksamen2019-11-18 18. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1010Hjemmeeksamen2019-11-19 19. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:
Tidspunkt for utlevering:
Innleveringsdato:19. nov. 2019
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2019
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen2019-11-19 19. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2019
TEOL5110Muntlig dag 12019-11-20 20. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM5010Skriftlig eksamen2019-11-20 20. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2019
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2019
HIS5020Hjemmeeksamen2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:18. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. des. 2019
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
K5410Individuell skriftlig oppgave2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1000Skriftlig eksamen dag 12019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
SAM2070Hjemmeeksamen2019-11-21 21. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:18. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. des. 2019
SAM1000Skriftlig eksamen dag 22019-11-22 22. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2019
K1010Skriftlig skoleeksamen2019-11-25 25. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2019
K-RLE1110Skriftlig eksamen – Ekstraordinær2019-11-25 25. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen2019-11-26 26. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2030Skriftlig skoleeksamen2019-11-27 27. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL2035Skriftlig skoleeksamen2019-11-27 27. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2019
FIL5010Skriftlig skoleeksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2019
PED2010Mappevurdering2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RPSY5020Hjemmeeksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:25. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL1570Mappevurdering2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM5020Individuell skriftlig oppgave2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. des. 2019
TEOL1610Skriftlig skoleeksamen2019-11-28 28. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1000LHjemmeeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. des. 2019
SAM1000Hjemmeeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
KRLE1010Skriftlig skoleeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2019
RLE2620Skriftlig skoleeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2019
TEOL5310Hjemmeeksamen2019-11-29 29. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:22. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. des. 2019
TEOL2110Skriftlig skoleeksamen2019-12-02 2. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1010Skriftlig skoleeksamen2019-12-02 2. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
K5410Muntlig eksamen2019-12-02 2. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2516Muntlig eksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Varighet:30 minutter
SAM1070Hjemmeeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
SAM1030Skriftlig skoleeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
PED1030Skriftlig skoleeksamen2019-12-03 3. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL2050Skriftlig eksamen2019-12-04 4. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
TEOL1120Muntlig dag 12019-12-04 4. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Varighet:15 minutter
SAM1515Skriftlig skoleeksamen2019-12-04 4. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
LED2541Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
K1035Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 5. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
EX1022Skriftlig skoleeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PHI2430Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. des. 2019
PHI2350Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:18. des. 2019
PHI5430Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. des. 2019
PHI5350Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:18. des. 2019
PED5520Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 5. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
PHI2110Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
PHI5110Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato:28. nov. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
SAM2230Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5010Hjemmeeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 2. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen2019-12-05 5. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
EX1020Skriftlig skoleeksamen2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1025Skriftlig skoleeksamen2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave – Ekstraordinær2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1120Mappevurdering2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI5500Individuell skriftlig oppgave2019-12-06 6. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
RL1015Skriftlig skoleeksamen2019-12-09 9. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave2019-12-09 9. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5420Muntlig dag 12019-12-10 10. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
SAM1525Skriftlig skoleeksamen2019-12-10 10. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
TEOL5420Muntlig dag 22019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen2019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5530Muntlig eksamen – Ekstraordinær2019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Varighet:30 minutter
NT513Skriftlig skoleeksamen2019-12-11 11. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2610Hjemmeeksamen2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 9. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PPU1010Hjemmeeksamen2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 9. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2040Hjemmeeksamen2019-12-12 12. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 9. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2020
PHI2610Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI5230Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI5610Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI2230Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI2310Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI2510Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Bachelor
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
PHI5310Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. jan. 2020
PHI5510Hjemmeeksamen2019-12-13 13. des. 20192019-11-01 1. nov. 2019Master
Utleveringsdato: 6. des. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2019
AVH5060Masteroppgave2019-12-15 15. des. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
AVH5065Masteroppgave2019-12-15 15. des. 20192019-09-15 15. sep. 2019Master
TEOL5575Avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav2019-12-31 31. des. 20192019-05-01 1. mai 2019Master
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5110Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
AVH5010Masteroppgave2020-01-13 13. jan. 20202019-05-01 1. mai 2019Master
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
K1035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
RL2050Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. jan. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:28. jan. 2020
K1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:29. jan. 2020
RL5075Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Varighet:30 minutter
AVH5080Masteroppgave2020-01-13 13. jan. 20202019-05-01 1. mai 2019Master
TE607Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. jan. 2020
PED5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. jan. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
AVH5055Masteroppgave2020-01-13 13. jan. 20202019-05-01 1. mai 2019Master
PED1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-13 13. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
MET5010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
RP501Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1515Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-14 14. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
RL1015Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
EX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:
Tidspunkt for utlevering:
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
TEOL5420Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Varighet:30 minutter
EX1022Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
K-RLE1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
TEOL5110Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
SAM1525Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
SAM2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-16 16. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2020
RL2030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. jan. 2020
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. jan. 2020
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. jan. 2020
RL2035Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. jan. 2020
KRLE1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
TEOL2110Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2270Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
RLE2620Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. jan. 2020
RL1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-17 17. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:23. jan. 2020
EX1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TE607Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL1570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
EX1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2020
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:31. jan. 2020
TEOL1120Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
SAM5020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2020
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PHI5230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. jan. 2020
PHI2500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
SAM1000Skriftlig eksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PHI2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
PHI5500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
RP501Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:13. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
TEOL1610Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2020
NT513Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-23 23. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:20. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. feb. 2020
RPSY5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-23 23. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:20. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. feb. 2020
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-24 24. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:31. jan. 2020
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-24 24. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. feb. 2020
PHI5510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-27 27. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020Master
Utleveringsdato:20. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2020
RL5015Skriftlig skoleeksamen2020-02-07 7. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL5240Skriftlig skoleeksamen2020-02-07 7. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. feb. 2020
RL5240Hjemmeeksamen2020-02-14 14. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Utleveringsdato: 7. feb. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. feb. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
RL5015Hjemmeeksamen2020-02-14 14. feb. 20202020-01-24 24. jan. 2020Master
Utleveringsdato: 7. feb. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. feb. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RL5056Hjemmeeksamen2020-04-03 3. april 20202020-04-13 13. april 2020Master
Utleveringsdato:27. mars 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. april 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. april 2020
TEOL5475Skriftlig skoleeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
TEOL2790Hjemmeeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:12. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RL5065Skriftlig skoleeksamen2020-05-15 15. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
AVH5070Masteroppgave2020-05-15 15. mai 20202020-03-15 15. mars 2020Master
RL2040Skriftlig skoleeksamen2020-05-18 18. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
RL5040Skriftlig skoleeksamen2020-05-18 18. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2020
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen2020-05-18 18. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2010Skriftlig eksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
FIL5010Skriftlig skoleeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060Hjemmeeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:19. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2020
SAM1060LHjemmeeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:19. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2020
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen2020-05-19 19. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
EX1010Hjemmeeksamen2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:20. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. juni 2020
PPU1020FoU-oppgave2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
SAM5041Individuell skriftlig oppgave2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. juni 2020
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2020-05-20 20. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1040LHjemmeeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
EX1011Skriftlig skoleeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. juni 2020
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040Hjemmeeksamen2020-05-25 25. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. juni 2020
RL2012Skriftlig skoleeksamen2020-05-26 26. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2020
TEOL1570Mappevurdering2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
DIA5240Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
DIA5220Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2020-05-27 27. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
HIS5050Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
SAM1210Skriftlig skoleeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL2772Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
RPSY5010Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
SAM2510Hjemmeeksamen2020-05-28 28. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL1571Mappevurdering2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL5570Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
PHI2250Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI5250Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. juni 2020
K5710Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI2240Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. juni 2020
PHI5240Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. juni 2020
K1020Skriftlig skoleeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. juni 2020
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
PHI2120Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI5120Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
PHI5320Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:16. juni 2020
SAM5130Hjemmeeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:22. mai 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
RL1025Skriftlig skoleeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
RL1030Skriftlig skoleeksamen2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave2020-05-29 29. mai 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2020
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen2020-06-02 2. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
TEOL6210Skriftlig skoleeksamen2020-06-02 2. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Starttidspunkt:17:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2020
TEOL5215Muntlig eksamen2020-06-04 4. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM2075Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
TEOL2310Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
RL2615Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:23. juni 2020
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. juni 2020
SAM1050LHjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PHI2700Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
RL5615Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
HIS5030Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2020
TEOL2570Mappevurdering2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
KRLE1021Skriftlig skoleeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
TEOL2735Skriftlig skoleeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2020
DIA5130Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2020
PHI2200Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PED5610Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 2. juli 2020
TEOL1410Skriftlig skoleeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
SAM1050Hjemmeeksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
TEOL5530Muntlig eksamen2020-06-08 8. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen2020-06-08 8. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:24. juni 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
SAM5150Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
PHI2360Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2020
PHI5360Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:16. juni 2020
PHI2440Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. juni 2020
PHI5440Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. juni 2020
PHI5620Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
K1030Skriftlig skoleeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
PHI2520Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. juni 2020
DIA5210Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2020
PHI5520Hjemmeeksamen2020-06-09 9. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato: 2. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. juni 2020
SAM2550Skriftlig skoleeksamen2020-06-10 10. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Bachelor
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
MET5010Mappevurdering2020-06-10 10. juni 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2020
SAM2991Individuell skriftlig oppgave2020-06-12 12. juni 2020 Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
TEOL5530Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-06-16 16. juni 20202020-06-13 13. juni 2020Master
Varighet:30 minutter
RL5020Hjemmeeksamen2020-08-07 7. aug. 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:15. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:18. aug. 2020
SAM2550Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL5215Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Varighet:30 minutter
RL2012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. aug. 2020
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL5475Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:21. aug. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2020
KRLE1021Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. aug. 2020
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
RL5065Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
EX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2020
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020
EX1011Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
K1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-12 12. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:27. aug. 2020
FIL5010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL2615Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
K1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. aug. 2020
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. aug. 2020
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
RL2040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. aug. 2020
RL5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL1571Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
RL5040Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5615Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
TEOL1570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
K5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
DIA5240Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020
SAM5041Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. aug. 2020
RL5015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL5056Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:25. aug. 2020
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. aug. 2020
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2735Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. aug. 2020
DIA5130Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2020
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2200Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
DIA5220Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. aug. 2020
TEOL6210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-18 18. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:25. aug. 2020
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-18 18. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2020
TEOL1410Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-20 20. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2020
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-21 21. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RPSY5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-21 21. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2020
PHI2250Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5250Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2440Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5440Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5620Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2020
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2020
RL5075Muntlig dag 12020-10-21 21. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 22020-10-22 22. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
MET5010Mappevurdering2020-10-23 23. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. nov. 2020
RL5050Hjemmeeksamen2020-10-30 30. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Utleveringsdato:23. okt. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. okt. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. nov. 2020
RL5010Hjemmeeksamen2020-10-30 30. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Utleveringsdato:23. okt. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. okt. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. nov. 2020
SAM2230Hjemmeeksamen2020-11-12 12. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 9. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. des. 2020
RL1012Skriftlig skoleeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. nov. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
NT513Skriftlig skoleeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:10:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
SAM2270Skriftlig skoleeksamen2020-11-16 16. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2020
AVH5070Masteroppgave2020-11-16 16. nov. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
EX1010Hjemmeeksamen2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:17. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. nov. 2020
Innleveringsfrist:10:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
TEOL5110Muntlig dag 12020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL1610Skriftlig skoleeksamen2020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
TEOL5110Muntlig dag 22020-11-19 19. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM1000Skriftlig eksamen dag 12020-11-19 19. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen2020-11-20 20. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
SAM1000Skriftlig eksamen dag 22020-11-20 20. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
RL1015Skriftlig skoleeksamen2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
SAM5020Hjemmeeksamen2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:16. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
K5410Individuell skriftlig oppgave2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen2020-11-24 24. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. des. 2020
RL2030Skriftlig skoleeksamen2020-11-25 25. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
RL2035Skriftlig skoleeksamen2020-11-25 25. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
SAM1000LHjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
SAM1000Hjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
PED2010Mappevurdering2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
K5720Individuell skriftlig oppgave2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL5310Hjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:19. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
KRLE1031Skriftlig skoleeksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
TEOL2120Skriftlig skoleeksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
SAM5144Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:20. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
K1010Skriftlig skoleeksamen2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
K5410Muntlig eksamen2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM1030Skriftlig skoleeksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PED1030Skriftlig skoleeksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM1070Hjemmeeksamen2020-12-02 2. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM1515Skriftlig skoleeksamen2020-12-02 2. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
RPSY5030Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2810Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5810Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
FIL2020Individuell skriftlig oppgave2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM5010Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1022Skriftlig skoleeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
RL2050Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5230Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2230Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2410Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2510Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5410Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5510Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
HIS5010Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:10:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1020Skriftlig skoleeksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2100Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5100Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1025Skriftlig skoleeksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5205Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2400Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2300Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5300Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen2020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
RL1010Skriftlig eksamen dag 12020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL5420Muntlig dag 12020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen2020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:10:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
RL1010Skriftlig eksamen dag 22020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL5420Muntlig dag 22020-12-09 9. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL2610Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
HIS5020Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PPU1010Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI2830Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI5830Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
TEOL2516Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI2350Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
SAM2040Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 8. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI2110Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI2310Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI5110Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PHI5310Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 4. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
AVH5060Masteroppgave2020-12-15 15. des. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
AVH5065Masteroppgave2020-12-15 15. des. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
SAM2070Hjemmeeksamen2020-12-17 17. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. jan. 2021
PHI5710Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 8. jan. 2021
PHI2130Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 8. jan. 2021
PHI5130Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 8. jan. 2021
PHI2710Hjemmeeksamen2020-12-18 18. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 8. jan. 2021
SAM1030LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
RL1015Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
TEOL2450Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
KRLE1031Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
TEOL2516Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2021
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
TEOL2120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
SAM1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
SAM1515Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
PED1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
TEOL5210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-18 18. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2021
TEOL1415Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-19 19. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2021
TEOL5610Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
RL1012Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
K1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
TEOL1120Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-20 20. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. feb. 2021
EX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:
Tidspunkt for utlevering:
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
EX1022Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
SAM2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
RL2030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
RL2035Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
RL1010Skriftlig eksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2270Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021
SAM1000LSkriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
EX1020Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI5100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
EX1025Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
SAM5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
K5720Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
RL5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
RL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI5205Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL1715Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2400Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2300Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
PHI2500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
SAM1000Skriftlig eksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PHI5300Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL1610Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
NT513Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
RPSY5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
SAM5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
RL2050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-29 29. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:26. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5710Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2810Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5810Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2830Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5830Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2710Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2350Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2230Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
PHI5510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-02-01 1. feb. 20212021-01-10 10. jan. 2021Master
Utleveringsdato:25. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2021
RL5240Hjemmeeksamen2021-02-12 12. feb. 20212020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 5. feb. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 5. mars 2021
RL5015Hjemmeeksamen2021-02-12 12. feb. 20212020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 5. feb. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 5. mars 2021