Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger vanligvis ved starten av hvert semester.

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfristGrad
RL5020Hjemmeeksamen2020-08-07 7. aug. 20202020-05-01 1. mai 2020Master
Utleveringsdato:15. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:28. aug. 2020
KRLE1021Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL5475Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
RL5065Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
SAM2550Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL5215Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
RL2012Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-10 10. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2020
TEOL5115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020
EX1011Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020
EX1010Eksamensform og lengde: Sjekk emnebeskrivelse under avsluttende vurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
K1030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-12 12. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:12. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2020
TEOL2640Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-13 13. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2020
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM1210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL5640Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
K1020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL1025Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL1030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
RL2615Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-14 14. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5615Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:17. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
K5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL1571Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
SAM5041Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL1570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL5056Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
DIA5240Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2735Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL6210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:17. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PHI2200Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
DIA5220Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
DIA5130Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
RL2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-18 18. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2020
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-18 18. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2020
TEOL1410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-20 20. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2020
RPSY5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-21 21. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. sep. 2020
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-21 21. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. sep. 2020
PHI2250Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5250Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2440Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5440Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5620Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Bachelor
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-25 25. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020Master
Utleveringsdato:18. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:15. sep. 2020
RL5075Muntlig dag 12020-10-20 20. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 22020-10-21 21. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
RL5075Muntlig dag 32020-10-22 22. okt. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
MET5010Mappevurdering2020-10-23 23. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. nov. 2020
RL5050Hjemmeeksamen2020-10-30 30. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Utleveringsdato:23. okt. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. okt. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. nov. 2020
RL5010Hjemmeeksamen2020-10-30 30. okt. 20202020-10-09 9. okt. 2020Master
Utleveringsdato:23. okt. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. okt. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. nov. 2020
RL5050Skriftlig eksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
RL5010Skriftlig eksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
SAM2020Hjemmeeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:13. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. nov. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
RL1012Skriftlig eksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
SAM2230Hjemmeeksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:10. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
NT513Skriftlig eksamen2020-11-13 13. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. des. 2020
AVH5070Masteroppgave2020-11-15 15. nov. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
SAM2270Skriftlig eksamen2020-11-16 16. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2020
TEOL5110Muntlig dag 12020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL1415Skriftlig eksamen2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
EX1010Eksamensform og lengde: Sjekk emnebeskrivelse under avsluttende vurdering2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
TEOL5110Muntlig dag 22020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL1610Skriftlig eksamen2020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
SAM1000Skriftlig eksamen dag 12020-11-19 19. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1000Skriftlig eksamen dag 22020-11-20 20. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1000LSkriftlig eksamen2020-11-20 20. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2020
SAM5020En uke hjemmeeksamen2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:16. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
RL1015Skriftlig eksamen2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
K5410Individuell skriftlig oppgave2020-11-23 23. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. des. 2020
TEOL2450Skriftlig eksamen2020-11-24 24. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. des. 2020
TEOL2120Skriftlig eksamen2020-11-24 24. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. des. 2020
RL2035Skriftlig eksamen2020-11-25 25. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
RL2030Skriftlig eksamen2020-11-25 25. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. des. 2020
PED2010Mappevurdering2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
SAM1000Hjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL2516Hjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
K5720Individuell skriftlig oppgave2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
TEOL1715Skriftlig eksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
SAM1000LHjemmeeksamen2020-11-26 26. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:17. des. 2020
KRLE1031Skriftlig eksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
TEOL5310Hjemmeeksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:20. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
SAM2070Hjemmeeksamen2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:24. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
SAM5144Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2020-11-27 27. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:20. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. nov. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. des. 2020
K1010Skriftlig eksamen2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave2020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2020
K5410Muntlig dag 12020-11-30 30. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM1030Skriftlig eksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PED1030Skriftlig eksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
K5410Muntlig dag 22020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM1030LSkriftlig eksamen2020-12-01 1. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM1070Hjemmeeksamen2020-12-02 2. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 2. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM1515Skriftlig eksamen2020-12-02 2. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
SAM5010Tre dagers hjemme-eksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
RPSY5030Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1022Skriftlig eksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
FIL2020Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
RL2050Hjemmeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
HIS5010Hjemmeeksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:30. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
TEOL5210Skriftlig eksamen2020-12-03 3. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2100Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5100Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2700Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1025Skriftlig eksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2205Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI5205Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
TEOL1120Skriftlig eksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2400Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
EX1020Skriftlig eksamen2020-12-04 4. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2020
RL1010Skriftlig eksamen2020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL1210Skriftlig eksamen2020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL5610Skriftlig eksamen2020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
TEOL5420Muntlig dag 12020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
TEOL5420Muntlig dag 22020-12-09 9. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
HIS5020Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
PPU1010Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
TEOL5420Muntlig dag 32020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Varighet:30 minutter
SAM2040Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
TEOL2610Hjemmeeksamen2020-12-10 10. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Master
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato:11. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
LED2541Hjemmeeksamen2020-12-11 11. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020Bachelor
Utleveringsdato: 8. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. des. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2021
AVH5060Masteroppgave2020-12-15 15. des. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master
AVH5065Masteroppgave2020-12-15 15. des. 20202020-09-15 15. sep. 2020Master