Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger vanligvis ved starten av hvert semester.

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfristGrad
SAM2020Hjemmeeksamen2021-05-12 12. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:12. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 2. juni 2021
SAM1040LHjemmeeksamen2021-05-14 14. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:14. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. juni 2021
SAM1040Hjemmeeksamen2021-05-14 14. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:14. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. juni 2021
SAM1060LHjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
AVH5070Masteroppgave2021-05-18 18. mai 20212021-04-15 15. april 2021Master
EX1011Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
FIL2010Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
SAM1060Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
FIL5010Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
PPU1020FoU-oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. juni 2021
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. juni 2021
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2021-05-19 19. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 9. juni 2021
TEOL2640Hjemmeeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
TEOL5115Hjemmeeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
HIS5030Hjemmeeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
TEOL2735Individuell skriftlig oppgave2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
LED2541Muntlig eksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
RL2040Hjemmeeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
RL5040Hjemmeeksamen2021-05-21 21. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. juni 2021
RL1025Hjemmeeksamen2021-05-25 25. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2021
RL1030Hjemmeeksamen2021-05-25 25. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2021
K1020Hjemmeeksamen2021-05-25 25. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2021
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
TEOL6110Hjemmeeksamen2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:27. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
PED2015Mappevurdering2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
FIL2025Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
FIL5025Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
HIS5050Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
RPSY5020Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
SAM2510Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
TEOL5570Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:20. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
TEOL2790Hjemmeeksamen2021-05-28 28. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
RL2012Hjemmeeksamen2021-05-31 31. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:21. juni 2021
K1030Hjemmeeksamen2021-05-31 31. mai 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:31. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI2120Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI2320Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI5120Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI5320Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI5820Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI2820Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
SAM5135Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
PHI2360Hjemmeeksamen2021-06-01 1. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:25. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2021
DIA5240Individuell skriftlig oppgave2021-06-02 2. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:23. juni 2021
TEOL5215Muntlig dag 12021-06-02 2. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 22021-06-03 3. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
SAM5041Individuell skriftlig oppgave2021-06-03 3. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
TEOL2750Individuell skriftlig oppgave2021-06-03 3. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. juni 2021
TEOL5530Muntlig eksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
PHI2300Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2500Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
SAM1210Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2021
SAM1050LHjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
SAM2075Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
TEOL2310Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2302Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
KRLE1041Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 4. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI5102Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
TEOL1410Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PED5610Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
RL2615Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
SAM1050Hjemmeeksamen2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 4. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2502Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI5502Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2100Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI5100Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
RL5615Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
PHI2205Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2021-06-08 8. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
TEOL2544Muntlig eksamen2021-06-08 8. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
MET5010Mappevurdering2021-06-08 8. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
TEOL5410Muntlig dag 12021-06-09 9. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
PHI2420Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI2520Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI5520Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI5840Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI2840Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI2240Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
PHI5240Hjemmeeksamen2021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 3. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
TEOL5410Muntlig dag 22021-06-10 10. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
TEOL5410Muntlig dag 32021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Varighet:30 minutter
SAM5150Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 4. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
SAM2550Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 8. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2021
TEOL2210Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 8. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
EX1010Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato: 8. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
DIA5210Hjemmeeksamen2021-06-14 14. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato: 7. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
PPU1020Muntlig dag 12021-06-16 16. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5640Hjemmeeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:14. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
RL5065Hjemmeeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:14. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
TEOL5475Hjemmeeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:14. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
PPU1020Muntlig dag 22021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL2410Hjemmeeksamen2021-06-17 17. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:14. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
PHI2720Hjemmeeksamen2021-06-18 18. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Bachelor
Utleveringsdato:11. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
PHI5720Hjemmeeksamen2021-06-18 18. juni 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:11. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021
RL5020Hjemmeeksamen2021-08-06 6. aug. 20212021-05-01 1. mai 2021Master
Utleveringsdato:18. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
RL2012Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
K1030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021
RL5056Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 6. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL5640Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL1025Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL1030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
KRLE1041Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
HIS5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL1410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL2615Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
RL5015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 6. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
K1020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study) – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2300Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2500Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM1210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
DIA5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
DIA5240Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PPU1020FoU-oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
EX1011Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL6110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2302Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM5041Gruppeoppgave podkast – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM5041Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM5135Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PED2015Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI5102Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2735Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL2025Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL5025Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2750Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL2020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI5502Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI5100Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
RL5615Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
FIL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
PHI2205Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
TEOL2640Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
RPSY5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
TEOL5115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
TEOL2410Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
RL2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
RL5040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2021
PHI2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2420Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5320Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5820Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5840Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2720Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5720Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2820Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2840Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
PHI2360Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-24 24. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:17. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. sep. 2021
RL5065Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021
TEOL5475Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Master
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021
SAM2550Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021
TEOL2210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021
EX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021Bachelor
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021