RSGI

Religion, Society and Global Issues (RSGI)

Dette programmet gir innsikt i forholdet mellom religion og samfunn i en globalisert verden.

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

 

Det tas ikke opp nye studenter på dette programmet. Programmet er erstattet av Religion in Contemporary Society

Master in Religion Society and Global Issues er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskap og religionsstudier. Studiet gir en inngående forståelse av forholdet mellom religion og samfunn og hvordan dette preges av lokale og regionale forhold. Det gir ulike svar på aktuelle, globale samfunnsutfordringer ved a adressere temaer som kultur, konflikt, og samarbeid, samt samspillet mellom religion og politikk.

RSGI har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Jobbmuligheter
Dette masterprogrammet er relevant for stillinger i norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner der det kreves kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv. Det er også relevant for lederstillinger i offentlig og privat sektor, og stillinger innen forskning og utdanning.

Mastergraden kvalifiserer for videre studier på PhD-nivå.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad med kombinasjonen samfunnsfag og religionsfag. Graden må inneholde min. 80 poeng i det ene fagområdet og min. 20 poeng i det andre.
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden