RSGI

Religion, Society and Global Issues (RSGI)

Dette programmet gir innsikt i forholdet mellom religion og samfunn i en globalisert verden.

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

 

Dette programmet tilbys ikke fra høsten 2019. Programmet erstattes da av Religion in Contemporary Society

Master in Religion Society and Global Issues er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskap og religionsstudier. Studiet gir en inngående forståelse av forholdet mellom religion og samfunn og hvordan dette preges av lokale og regionale forhold. Det gir ulike svar på aktuelle, globale samfunnsutfordringer ved a adressere temaer som kultur, konflikt, og samarbeid, samt samspillet mellom religion og politikk.

RSGI har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Jobbmuligheter
Dette masterprogrammet er relevant for stillinger i norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner der det kreves kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv. Det er også relevant for lederstillinger i offentlig og privat sektor, og stillinger innen forskning og utdanning.

Mastergraden kvalifiserer for videre studier på PhD-nivå.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad med kombinasjonen samfunnsfag og religionsfag. Graden må inneholde min. 80 poeng i det ene fagområdet og min. 20 poeng i det andre.
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

More about the programme

Programme structure

Program

4.sem.Thesis
3.sem.Thesis
2.sem.MET5010 Qualitative
and Quantitative Methods
(10 stp)
Elective (10 stp)
Elective (10 stp)
2.sem.Possible semester abroad
1.sem.SAM5110
Religion in the Public Sphere
(10 stp)
SAM5120
Religion, Culture and Global Issues
(10 stp)
SAM5130
Religion, Conflict and Reconciliation
(10 stp)
10 ECTS credits10 ECTS credits10 ECTS credits

Description of the programme

The Master's programme aims at providing education for positions within research and education, as well as within Norwegian and international institutions and organizations, where knowledge of religion in an international and global perspective is required. It is also relevant for positions of leadership within the public and private sector. The Master's degree qualifies for further studies on a doctoral level.

The Programme Master of Religion, Society and Global Issues consists of 120 ECTS, including a thesis worth 60 ECTS. The study programme is built on different courses and the independent work on the Master's thesis. Each course consists of 10 ECTS. For each course, learning outcomes and competences are formulated emphasising the students' insights into central scientific problems. The competence aims are formulated independently for each subject. The learning outcomes are formulated on three levels; ability to basic, ability and good ability. The work to fulfil these learning outcomes will contribute to reaching the competence aims, and is the basis for evaluation. (Cf. Organisering, arbeidsformer og vurdering under, og emnebeskrivelsene samt vedlegget med Nivåspesifikke vurderingskriterier på 500-/600-nivå). The objectives of the study will be fulfilled through courses on a Master's level, 60 ECTS, including a compulsory course in scientific methods (10 ECTS). The students will write a thesis worth 60 ECTS. As a main rule the students must have passed all the other courses in the program before they can hand in the master's thesis.

The study programme is based on courses in the social sciences and religious studies. An essential part of the programme is to give insight into the different ways by which religion is shaped by various local and regional social conditions. The study courses must be viewed in light of these premises. The programme aims at developing the knowledge acquired at the bachelor's level, in order to give a more profound understanding of the relationship between religion and society in a global perspective. The courses within the programme have a common basis in the social sciences and religious studies. The study will be in dialogue with research within theology and religious studies, and is scientifically legitimated by these disciplines. This dialogue will also contribute to an understanding of the different theories and methods employed by these disciplines.

The main perspectives of the programme focus on different aspects of the global and social characters and contexts of religion. The profile of the Master's programme can be summarized in the following way:

- The programme is based on religious studies/Christian theology. It views the activities of religious organizations and institutions both as sources of conflicts and as potential resources for peace making. The programme uses instruments from religious concepts of conflict measurement, reconciliation and peace work.

- The study is also based on the social sciences. The Master's degree is built on a common basis of obligatory courses and electives as fundaments for both a study within the sociology of religion and a globally oriented study.

The programme is interreligious in its orientation. In the requirements for admission the study presupposes insights into one or more of the world religions and basic competence within religious studies. The study gives insight into different faith positions andinto intercultural communication.

Each student may profile her or his study programme by choosing electives courses and the topic of the thesis. The programme allows for relevant electives on the same level from other universities or colleges in Norway or abroad.

The following courses are compulsory in the study programme:

Religion in the Public Sphere (10 ECTS)
Religion, Culture and Global Issues (10 ECTS)
Religion, Conflict and Reconciliation (10 ECTS)
Scientific Methods (10 ECTS)

In addition, the students will choose 2 elective courses (20 ECTS).  

What will you learn?

The main aims for this programme are as follows:

- To provide knowledge of and insights into the role of religion in social cohesion and conflict in a globalised world. The study also aims at providing the ability to define and analyze different conflicts according to their sociological, cultural and religious presuppositions.

- to strengthen independent critical reflection, the ability

to work methodically, and to give written presentations

of the study material,

- to educate for positions within research and teaching,

- to develop skills which will enable students to work in the public and private sector at a national and/or international level, in aid organizations, international religious and/or secular organizations, and in various multicultural contexts.

The aims of the master programme will be realized through the participation in courses on the master¿s level and through writing a thesis (60 ECTS).

The programme Master of Religion, Society and Global Issues follows the rules for academic degrees, study programs, study plan, educational plans, modes of assessment, examinations, modes of evaluation, established by MF Norwegian School of Theology ("Forskrift om opptak, studier og eksamen»).

Description of Qualifications – Master in Religion, Society and Global Issues

The Master’s program Religion, Society and Global Issues is a two-year academic course of study that aims at providing insights into various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural world.

The study program is based on courses in social sciences and religious studies. The candidate has insight into the different ways in which religion is shaped by various local and regional social conditions, and a good understanding of the relationship between religion, society and global issues. This will include questions related to religion and culture; religion, conflict and reconciliation; and religion in the public sphere.

Through the program, the candidate has a good background for positions within research and education, as well as within Norwegian and international institutions and organizations, where knowledge of religion in an international and global perspective is required.

The Master’s degree qualifies for further studies on the PhD level.

Description of Qualifications

KNOWLEDGE
Field/aspectThe candidate:
Academic qualification-has advanced knowledge of the role of religion in social cohesion and conflict in a globalized world
-has good knowledge of the role of religion in reconciliation processes
- has good knowledge of the role of religion in the public sphere
- has good knowledge of research methods and academic writing through a master’s thesis
Didactic qualification-knows how to present knowledge about the role of religion in different contexts
Academic width-has good knowledge about different academic perspectives on religion and society within ethics, sociology of religion, cultural anthropology, political theory, intercultural communication and science of religion
Competence of change-has ability to understand the need to revise traditional attitudes towards the role of religion in a rapidly changing, globalized society
Updating-has competence to acquire and make use of new knowledge of the field and to use it in different contexts
Religion in society-has enough relevant knowledge about the role of religion in society to be able to develop the understanding of this role in different sectors of society
SKILL
Field/aspectThe candidate:
Theory and practice-has developed skills which make it possible to work in the public and private sector at a national and/or international level, in aid organizations, international religious and/or secular organizations, and in various multicultural contexts
-is able to use theoretically founded knowledge in an active and flexible way in different work situations and to give good reasons for choice of actions in practical work challenges
-is able to work methodically and to discuss relevant experiences from practice in order to contribute to development of new theories and practices
Relevant tools-has good skills in implementing knowledge about religion and society in different contexts
-is able to give good reasons for choices in particular work challenges and to be a leader of specific projects
Planning and carrying out-is able to take part in planning and realization of specific work projects which requires knowledge about the role of religion in society
Academic reflection and development-is able to use one’s own academic competence and understands the need to develop this competence
-is able to reflect on one’s own and other peoples’ practices and to change direction through supervision
Acting together-understands the role of her/his specific competence in a work fellowship
-is able to work in team, to build networks and cooperate with different institutions
GENERAL COMPETENCE
Field/aspectThe candidate:
Professional ethics-has a good understanding of fundamental ethical challenges in the field of religion and society, especially in relation to issues about prevention/solution of conflicts
-is able to develop an independent critical reflection
-has a good understanding of the basic challenges in professional ethics
Communication-has ability to communicate academic knowledge in in different contexts
Innovative competence-is able to keep updated on relevant academic debates and to implement new knowledge in particular work processes

Qualification

Master in Religion, Society and Global Issues

Further studies and career opportunities

This programme aims at providing education for positions within research and education, as well as within Norwegian and international institutions and organizations, where knowledge of religion in an international and global perspective is required. It is also relevant for positions of leadership within the public and private sector. The Master’s degree qualifies for further studies on a doctoral level.