Studentpolitikk regionalt og nasjonalt

Ekstern organisering

Studentrådet samarbeider med organisasjoner utenfor huset, på både regionalt plan (Oslo og Akershus) og nasjonalt.

 

Samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO)

Allmøtet på MF er, sammen med studentdemokratiene på de fleste høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter i Norge, medlem i Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er vår felles organisasjon som jobber politisk på vegne av alle medlemslagene opp mot politikere og interesseorganisasjoner, og i tillegg jobber med støtte og utvikling av studentdemokrati lokalt. NSO består av en rekke organer, og mange av de kan du som MF-student stille til valg til hvert år, blant annet faglige komiteer og organisatoriske komiteer. Lurer du på noe kan du ta direkte kontakt med NSO på nso@student.no eller ta en titt på deres hjemmeside.

NSOs nettsider

Økonomisk støtte (regionalt)

Alle universiteter og høyskoler som mottar offentlig støtte må være tilknyttet en studentsamskipnad, som tar for seg studentenes velferdsbehov på lærestedet. MF er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og alle MF-studenter betaler semesteravgift slik at man kan benytte seg av tilbudene som SiO tilbyr sine medlemmer. Tilbudene består blant annet av studentboliger, helse- og rådgivningstjeneste, idrettsanlegg, bokhandelen Akademika, studentbarnehager og kantiner/kafeer. Les mer om SiO på deres nettsider.

Studentvelferd (regionalt)

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon for ca. 40 000 studenter tilknyttet SiO.VT jobber i hovedsak for å bedre studentenes velferdstilbud i studietiden lokalt og nasjonalt, og velger hvert år blant annet et arbeidsutvalg og representanter til Hovedstyret i SiO. I 2017 har MF 3 representanter i Velferdstinget, to av de sitter i Studentrådet. Hvis du kunne tenke deg å engasjere deg innenfor studentvelferd kan du lese mer om VT på deres egne nettsider eller ta kontakt med oss i SR