Kapellet

Kapellet ligger i første etasje og er MFs faste andakts- og gudstjenesterom.

Bønnekapellet i 3. etasje.

Kapellet brukes også som samlingsrom for flere bønnegrupper. 

Ønsker du å reservere kapellet, må du kontakte studentprestene på forhånd. 

Oversikt over hva som skjer i kapellet, finner du her, på intranett.

Bønnekapellet ligger i tredje etasje og er det eneste rommet i huset som har form som en sirkel. Bønnekapellet er et rom for stillhet og bønn. Hit kan du komme:

  • bare for å være stille
  • for å be din daglige bønn
  • når noe spesielt ligger deg på hjertet og du vil rope til Gud