Studentombud MF

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene ved MF råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. 

Kontakt studentombudet ved MF, studentprest Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen:
studentombud@mf.no

Studentombudet har taushetsplikt. Ombudet er en nøytral bistandsperson for studentene. 

Studentombudet kan:

  • lytte til studenter og gi veiledning i vanskelige situasjoner
  • hjelpe studenter videre om de har et problem relatert til studiesituasjonen, men er usikre på hvor de skal henvende seg 
  • bistå studenter i klageprosesser
  • bistå studenter som har meldt fra om noe, men som opplever å ikke bli hørt eller få svar innen frist
  • hjelpe studenter til å forstå sine rettigheter og plikter

Studentombudet tar ikke avgjørelser, parti eller bestemmer utfall i saker. 

Alle studiesteder i Norge er pålagt å ha et studentombud. Jfr: UH-loven §4-17.