Allmøte

Studentpolitikk

Som student har du mulighet for å påvirke beslutninger som har innvirkning på din og andres studiehverdag.

Studentpolitisk ansvarlig
studieåret 2021/2022

Simon Omsland Zakariassen

Hva er studentpolitikk?

Som student er du i en helt spesiell situasjon i livet ditt. Du skal dra på forelesning, lese tusenvis av sider fra pensum, manøvrere gjennom emneplaner og timeplaner, og etterhvert ta eksamen.Mens alt dette foregår skal du også bo, være sosial, delta på fritidaktiviteter og kanskje trenge helsehjelp. Alt dette innenfor helt unike økonomiske rammebetingelser sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Hvordan bør utdanningen din være organisert? Hvilke velferdstilbud bør studenter ha tilgang til? Dette er to overordnede studentpolitiske spørsmål som det er viktig at studenter er med på å avgjøre.

Studentrådet jobber for studentenes beste innenfor utdanningskvalitet, økonomi og velferd, læringsmiljø, sosiale tiltak og internasjonalisering, overfor og gjennom ledelsen på MF, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Norsk studentorganisasjon (NSO). Du kan lese mer om den eksterne organiseringen vår her.