Organisasjonsfri

Studenter med faste verv i MFs institusjonelle råd og utvalg kan søke om organisasjonsfri fra obligatorisk undervisning for å delta på seminarer/møter i regi av det råd eller utvalg studenten sitter som tillitsvalgt i.

Organisasjonsfri skal ikke telle som fravær.

Søknad om organisasjonsfri rettes til studiedirektør via dette skjemaet. Ved vurdering av innvilgelse skal det ses an til hvilke muligheter studenten kan ha til alternative krav som kan dekke læringsmålene i de aktuelle emner.

Organisasjonsfri kan også innvilges til studenter som er oppnevnt til å delta på seminar/kurs/konferanser/møter i regi av nasjonale studentorganisasjoner, herunder Norsk studentorganisasjon (NSO). Det må sendes inn ett søknadsskjema per arrangement.

Søk helst i forkant av planlagt fravær, men senest innen 10 dager etter fravær. 

fra:
til:
Beskriv hva den aktuelle undervisningen skal inneholde