Årets underviser

Hvert år smykkes en underviser med denne gjeve prisen

Hvert år kårer studentene ved MF Årets underviser. Ifølge vedtektene skal mottakere av prisen  Årets underviser være: "(...) én vitenskapelig ansatt underviser ved MF. Mottaker skal ha demonstrert engasjement for undervisning, faglig tyngde, evne til å skape selvstendig refleksjon blant studentene og ha fremragende evne til formidling."

For å nominere  kandidater til Årets underviser 2019 sender du forslag til underviser på e-post til sr@stud.mf.no sammen med en begrunnelse til hvorfor du mener vedkommende bør vinne prisen Årets underviser.

Vinnere tidligere år:

2020 - Matthew Philip Monger

2019 - Ann Midttun

2018 - Morten Holmqvist

2017 - John  Kaufman

2016 - Glenn Øystein Wehus 

2015 - Hanne Birgitte Sødal Tveito

2014 -  Arild Romarheim

2013 - Kjetil Fretheim