Studentrådet

Studentrådet (SR) ved MF jobber for studentenes velferd og rettigheter, lokalt og nasjonalt. 

Studentrådet (SR) ved MF består av syv studenter som er valgt til å representere MF-studenters interesser i beslutninger som angår dem. Det kan være hvordan studieprogrammene er organisert, eller hvordan læringsmiljøet på MF bør være. Hva vi skal jobbe med og hvordan, er det DU som student som bestemmer! Dette avgjøres på allmøtene som avholdes hvert semester. I tillegg arrangerer vi både sosiale og faglige arrangementer for MF-studentene. Du kan også søke om penger til å arrangere noe selv!

Lurer du på hva slags politikk vi fører? Våre politiske dokumenter er til en hver tid oppdatert og tilgjengelig i Studentrådets rom i Canvas.

Har du spørsmål eller innspill, eller vil du å engasjere deg i studentdemokratiet? Det er lav terskel for å kontakte oss på e-post eller i sosiale medier.

Følg oss på Facebook og Instagram for informasjon om arrangementer og annen viktig (og litt mindre viktig) informasjon om #livetpåMF.