St. Patricks College Maynooth

Fakta: 

Land: Irland

Språk: Engelsk

By: Maynooth

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: St. Patricks College Maynooth, Irland http://maynoothcollege.ie/

Søknadsfrist MF:
15. Oktober for vårsemesteret
15. Februar for høstsemesteret

Søknadsfrist eksternt:
15. mai: Høstsemester
15 december: Vårsemester

Søk her: http://maynoothcollege.ie/pontifical-university/erasmus/

Type avtale: Bilateral Erasmus avtale

Type Stipend/støtte: Erasmus stipend på 2300 NOK i måneden (min 3 mnd. Max 12. mnd.).

Gratis/betal: 2 studenter / 1 lærer

Kontaktperson universitet: Prof. Michael Mullaney, theology.office@spcm.ie   

Kontaktinfo, MF: Internasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi