Spørreskjema

Dette er en del av et masterprosjekt høsten 2020 som handler om vanlige kirkegjengeres refleksjoner rundt Jesu korsfestelse, og dens betydning for kristen tro og liv. Du har fått denne linken fordi du hører til en av menighetene som blir forsket på. 

Dine svar vil være helt anonyme og det tar ca 5 minutter å gjennomføre spørreskjemaet.

Takk for at du tar deg tid, det settes stor pris på!