Registrering

Alle studenter ved MF må semesterregistrere seg hvert semester.

Hvert semester må du:


1. Betale semesteravgift
Du generer faktura/betalingsdata på Studentweb under "Mer" og "Betaling". Giro sendes ikke ut automatisk. Ønsker du papirfaktura kan det bestilles i Studentweb.
 

2. Semesterregistrere deg og melde deg opp til emner i Studentweb
Se enkel brukerveiledning.

Du må være semesterregistrert før Lånekassen utbetaler lån og/eller stipend.

Frist for semesterregistring er 25. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.
Merk! Noen emner kan ha tidligere oppmeldingsfrister.
MF anbefaler at du betaler og semesterregistrerer deg før undervisningen starter.