Positivt

Er det noe du er ekstra fornøyd med på MF, vil vi gjerne at du deler dette med oss.

Positive tilbakemeldinger gjør oss som institusjon bevisste på hva som fungerer godt og hvilke ordninger og tiltak det er verdt å fortsette med. Vi ønsker derfor at du sier ifra når du har gode opplevelser og erfaringer med faglige og sosiale tilbud, ansatte, fasiliteter ved bygget, eller annet  her på MF.   

Her finner du skjema for å melde fra.