Feil og mangler

Opplever du små eller store utfordringer i MF-hverdagen?

Andre steder å si ifra:

- Emneevalueringer
- Læringsmiljøundersøkelsen

MF vil tilby god undervisning og et godt læringsmiljø. Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra dere hvis noe ikke er som det skal. 

SI IFRA hvis du opplever svakheter, feil eller mangler ved:

  • Undervisningen
  • Det fysiske læringsmiljøet, dvs. lys, temperatur, renhold osv.
  • Det psykososiale læringsmiljøet i eller utenfor undervisningsrommet, dvs. samspillet mellom lærere/ansatte og studenter (eller studenter imellom).
  • Organiseringen av arrangementer
  • MFs kommunikasjon med studenter
  • Annet

Her finner du skjema for å melde fra.