Seniortreff på MF

Velkommen til seniortreff på MF!

En gang pr. semester inviterer MF pensjonerte teologer og kandidater med kristendom hovedfag til seniortreff.

Her tas det opp aktuelle temaer, det serveres lunsj og det er god tid til samtale over bordet.

Hvis du er i målgruppa for dette og ikke allerede mottar invitasjon til disse treffene, kan du melde din interesse ved å sende en e-post til solveig.e.bru@mf eller ringe 22 59 05 57.