ungdommer

Seminarer og workshops

På konferansen kan du velge om du vil delta på et seminar eller to workshoper.

Seminarer på MF

Hva har Gud med vår seksualitet å gjøre? 
Et seminar om positiv seksualitet og kristen teologi med Dina Willemse

Ofte sies det at seksualiteten er Guds gode gave til oss. Men hva legger vi egentlig i det?

Hva er seksualitet? Hvordan ser seksualitet ut i trosopplæringsarbeidet? Og hvordan kan vi øve på å gjenkjenne våre egne og andres grenser som noe godt? Todagers-seminaret bygger på et trosopplæringsprosjekt som ble gjennomført ved Kirkelig Ressurssenter høsten 2019 og våren 2020. På seminaret veksler vi mellom undervisning, samtale og øvelser, og gir innspill til teologisk tenkning rundt seksualitet. Vi presenterer leker og praktiske verktøy som kan brukes i kirkelig arbeid med ungdomsledere og konfirmanter, og lover latter, utvikling og nye tanker. 

Synd eller skam for generasjon prestasjon?
Om ungdommers teologisering over temaene «synd og «skam» med Tone Stangeland Kaufman og Kristin Graff-Kallevåg

Synd er et tradisjonelt sett et sentralt teologisk begrep i en kristen fortolkning av menneskelivet. Men hvilket forhold har ungdom i dag til dette begrepet? Oppleves kirkens lære om synd og tilgivelse relevant? Eller er det slik at begrepet skam nå har overtatt for synd? I dette seminaret vil Tone S. Kaufman og Kristin Graff-Kallevåg presentere sin studie av hvordan ungdom som går i kirken i dag reflekterer over begrepene synd og skam i tilknytting til eksistensielle spørsmål. På den bakgrunn vil seminardeltakerne inviteres til å delta i grupper med samtale og diskusjon over seminarets hovedtema.
 

Ungdom og gudstjeneste
med Knut Tveitereid og Hans Olav Baden

Mer info kommer.

Seminarer digitalt

Digitalt ungdomsarbeid

mer informasjon kommer

Troshåndsboken
Med Åste Dokka, Morten Holmqvist, April Maja Almaas

Mer informasjon kommer
 

Mediehverdag, livsynsdanning og kristen tro
Et seminar basert på undersøkelse i folkehøgskolen med Margunn Serigstad Dahle

Den typiske folkehøgskoleeleven følger med på flere TV-serier samtidig. Nesten 70 prosent velger å se dem alene. Elevene tar i stor grad med seg tidligere medievaner inn i sin nye hverdag.

Dette kommer fram i en undersøkelse på fire folkehøgskoler, utført på oppdrag av Norges Kristelige Folkehøgskolelag. Hvilke konsekvenser har funnene for det allmenndannende formålet til folkehøgskolen? Hvilke nøkler gir mediefortellingene til å møte elevene med en helhetlig formidling av kristen tro?

På seminaret deles sentrale funn og refleksjoner med relevans også for andre arenaer enn folkehøgskolen.
 

Workshops på MF

mer informasjon kommer

Workshops digitalt

Fresh expreshen
digital workshop om stipendiatordningen til Rønningen og Kristiansand folkehøyskole med Mari Tesdal Hinze og Espen Sødal

Mer informasjon kommer