sammen som kirke i hele verden

Sammen som kirke i hele verden

LK 6/2021 Da Jesus forlot disiplene Kristi himmelfartsdag var kanskje opplevelsen noe i nærheten av en slags nedstenging, slik vi opplevde den 12. mars i fjor, og igjen på noe ulikt vis over landet dette året. Både i kirken og samfunnet for øvrig har vi som disiplene den gangen måttet oppdage på nytt hvordan vi kan være sammen når det fysiske fellesskapet brått blir borte.

Skrevet av Hege E. Fagermoen

Kan det finnes noen fruktbare koblinger mellom Kristi himmelfart og pandemi? Jeg forestiller meg at det må ha vært en absurd opplevelse for disiplene. De hadde fått et verdensvidt oppdrag av Jesus, for deretter å bli latt alene igjen, dog med et løfte om nærvær og et håp om at noe skulle skje. De ulike evangeliene utfyller hverandre i beskrivelsen av hvordan disiplene reagerte på dette. Grunntonen er tillit og glede! De gjorde som Jesus sa og vendte tilbake til Jerusalem. Mens de ventet på det som skulle komme, og som de også hadde ulike forventninger til hva skulle være, var de i tempelet hver dag og lovpriste Gud, skriver Lukas.

Vi kan faktisk være sammen som kirke i hele verden på måter vi ikke har sett før. Pinseunderet kan igjen skje i vår tid, slik det igjen og igjen har resultert i brennende hjerter, løsnede tunger og varme hender gjennom kirkens totusenårige historie.

Grenseløst
Det må være opplevelsen av den oppståtte Jesus som ga dem denne tillitsfulle gleden og forventningen. For ellers var jo både situasjonen og oppdraget uhåndgripelig og grenseløst. Fra Jerusalem til jordens ender! Alle folkeslag! Dere! Og det 2000 år før den globale og digitale virkeligheten vi lever i nå, der et  budskap kan spres verden rundt i det øyeblikket det lages. Og selv i denne koronatiden, der nedstengte lokalsamfunn, avstand, karantene og isolasjon råder har vi her ved verdens ende hele verden i lomma! Gjennom smart-telefoner, pc-er og nettbrett kan vi kommunisere og dele, informere og skape fellesskap selv om vi ikke kan møtes fysisk, med alle de goder, men også slagsider det bærer med seg. Men å få så mye verden rett inn i livet hele tiden kan også virke utmattende, og føre til distansering heller enn engasjement. Mange muligheter gir flere muligheter til å scrolle forbi i stedet for fordypning. På tross av den enorme tilgangen til kommunikasjon oppleves verden også i dag grenseløst uhåndgripelig.

Nye muligheter
Apostlene den gang i Jerusalem begynte å gå, møtes, døpe, feire måltid, lese, undervise, forkynne. De begynte å leve misjonsoppdraget, det som gjør at vi har fått del i dette oppdraget, og skal leve det ut som kirke i vår tid, med de mulighetene og begrensningene som vår tid gir oss. Og fra sjokktilstanden 12. mars 2020 satte oss i, der vi på dagen mistet så mye av måtene vi pleier å gjøre det på, har nedstengingen åpnet øynene våre for nye muligheter. Vi kan faktisk være sammen som kirke i hele verden på måter vi ikke har sett før. Pinseunderet kan igjen skje i vår tid, slik det igjen og igjen har resultert i brennende hjerter, løsnede tungerog varme hender gjennom kirkens totusenårige historie.

Med det vi har
I denne utgaven får vi hjelp til å se hvordan misjonsbefalingen kan utfoldes i vår tid og i og med vår kirke. Med utspring i Agder og Telemark bispedømme presenterer vi aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». Gjennom fire korte, konkrete og inspirerende artikler får vi verktøy til å se og ta i bruk de mulighetene som vi har i det å være lokal og verdensvid kirke. Som disiplene som satt i Jerusalem og hadde fått dette grenseløse oppdraget fikk kjenne på tillitsfull og glad forventning, kan vi få kjenne på det samme. Artikkelforfatterne viser oss hvordan vi kan bruke det vi har, og at vi har det vi trenger for å kunne møte vår tids utfordringer med det vi allerede holder på med: Menighetenes misjonsavtaler, frivillighetsarbeid og givertjeneste, involvering lokalt og tilhørighet globalt. "Sammen som kirke i hele verden" er en aksjon som ikke bare henvender seg utover, men som også kan bidra til forløsning og fornyelse av våre egne menigheter.
I det femte bidraget får vi også med oss misjonale prekenknagger fra Kristi himmelfart til Sankthans!

Løftet om nærvær
Disiplene den gang fikk løftet fra Jesus om kraft og veiledning i møte med det store oppdraget. Det løftet står fast og gjelder også i dag. Den hellige Ånd virker også i vår tid, og gir håp i håpløsheten, og liv til det som kan synes dødt.

Les og la deg inspirere til å være sammen som kirke i hele verden, i tillit og glad forventning til Den hellige Ånds gjerninger i oss, for oss og med oss!

Øvrig innhold:

Artikler:

  • Aksjonen "Sammen som kirke i hele verden"
  • - Et forpliktende fellesskap - misjonsavtalene en kanal til fornyelse av identitet og oppdrag
  • Dele og delta - om frivillighet og givertjeneste
  • Pinse - motivasjon og fornyelse av oppdraget
  • Anfektelsen

Månedens salme

Søndagsteksten:

  • Misjonale ressursar frå kristi himmelfart til Sankthans 2021
  • Pinseaften
  • Pinsedag
  • 2. pinsedag
  • Treenighetssøndag