Svein Ellingsen - salmedag på MF

Salmedag på MF

Velkommen til "Guds hjerteslag på jord" - en salmedag ved åpningen av Svein Ellingsen-samlingen på MF

Informasjon

Dato/tid: 
11.10.2019 - 10:00 til 15:30

Salmedikter Svein Ellingsen har gitt hele sin boksamling og private arkiv til MF. Ellingsen er æresdoktor ved MF, og det er nå en ære for institusjonen å ivareta og legge til rette for forskning på materialet etter en person som har satt så betydelige spor - ikke bare i norsk kirkeliv, men også internasjonalt. Ellingsens salmer evner på en sjelden måte å formidle dyp teologi i et poetisk, enkelt og livsnært språk. MF-professor Harald Hegstad omtaler ham som kanskje en av Den norske kirkes mest betydningsfulle teologer i nyere tid.

I anledning Ellingsens 90. dåpsdag i oktober 2019 vil vi markere at materialet hans blir tilgjengelig på MF. Velkommen til en salmedag i Svein Ellingsens univers.

Program:

Kl. 10.00               Salmeandakt v/biskop em. Ole Christian M. Kvarme, liturg Carl Petter Opsahl og
                                  kantor Solveig Elin Bru-Olsen
Kl. 10.30               Offisiell åpning ved rektor Vidar L. Haanes og Dnk-representasjon
Kl. 11.15               Riket som er skjult i verden
                               - teologien i Svein Ellingsens salmer v/professor Harald Hegstad
Kl. 12.15               Lunsj
KL. 13.15              Bare Gud har tellet alle dager
                               - familiære glimt v/datter Ingvild Ellingsen
                               Noen må synge i verdens natt
                               - salmesang som trosuttrykk v/førsteam. Carl Petter Opsahl
14.30                     Pause m/kaffe
14.45                     I tomme hender
                               - meditasjon over tre Ellingsen-salmer v/sanger og univ.lektor Ingerid Louise Birkeland
15.30                     Takk for nå

16.15                      Felles bespisning på Majorstuen et sted for dem som ønsker (selvkost)

-------

Vi orienterer også om to tilstøtende arrangement i Uranienborg kirke:

Søndag 13. oktober kl. 11 

Høymesse med Svein Ellingsen-salmer
Medvirkende: sokneprest Sjur Isaksen, kantor Inger Lise Ulsrud, Uranienborg Vokalensemble m/dirigent Elisabeth Holte m.fl.
 

Tirsdag 15. oktober kl. 19.30 

Kirkeakademi
Medvirkende: salmedikter, forfatter og teolog Eyvind Skeie foredrar om Svein Ellingsens liv og diktning

 

Fakta: 

Pris inkl. lunsj kr 220,-

Påmelding her ...