Roser i murvegg, Oslo

Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død

Høsten 2020 tilbys emnet Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død.

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad.

Omfang
10 stp

Semesteravgift
Kr. 3350 inkl. avgift til SiO

Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp ved psykologiske tilnærminger utforsker tro og livssyn og eksistensiell meningsdannelse hos enkeltpersoner og grupper i spesifikke livssituasjoner. 

Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død har som mål å gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering av død ved sorg og kriser for sentrale samfunnsinstitusjoner i lokalsamfunn som skole, arbeidsplass, foreninger og kirken. Emnet vil fokusere på bruk av ritualer og symboler i bearbeiding av brå dødsfall ved ulykker, katastrofer eller terror. 

Emnet er eksistensielt, psykodynamisk og sosialpsykologisk orientert, og fremmer kompetanse som er viktig for lærere, prester, politikere og andre som har ansvar for psykososial krisehåndtering i lokale og nasjonale sammenhenger. Emnet er informert av nyere forskning på traumer, ritualisering, emosjoner og meningsdannelse i sosiale kulturelle kontekster. 
  
Aktuelle hendelser blir belyst, og det vil bli brukt eksempler fra store kollektive ritualiseringer (som etter 22. juli), lokale hendelser som ulykker, og ritualisering og symbolbruk på sosiale medier.

Se hele emnebeskrivelsen her.

Undervisningsdager høst 2020:
Undervisningen er samlingsbasert. Mer informasjon kommer.

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform.

Har du spørsmål?
Kontakt studieveileder på teologi@mf.no