Retten til sykepenger ved koronarelatert sykefravær

Her er listet opp en del typiske spørsmål knyttet til egen sykdom i forbindelse med korona-viruset. 

Om spørsmålene er knyttet til omsorgspenger og det å være hjemme med barn som har fri fra barnehage og skole, les mer her.

Arbeidstaker er smittet av coronaviruset:

Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at de øvrige grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt så har arbeidstaker krav på sykepenger.

Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset:

Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager, kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at arbeidstaker faktisk er smittebærer. Det er nok at det er en risiko for at han/hun er smittebærer. 

Jobbe hjemmefra:

Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor. Dersom dette er tilfellet, vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.

Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene:

Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.

Om ønsket om isolering skyldes underliggende sykdom, må dette dokumenteres ved legeattest.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper.