Respons på bibelundervisning

Barns og unges respons på bibelundervisning i Den norske kirke

Forskningsspørsmål:

  • Hva slags bibelundervisning synes å skape kollektivt interesse (elektrisk ro) og hvilke læringsaktiviteter tilrettelegger for barns og unges aktive respons og refleksjon? 
  • Hvordan oppfatter barn og unge bibelundervisningen og hvilken relevans har den for dem? 

Samtidig bidrar arbeidet til:

  • Å påpeke behovet for større oppmerksomhet på barns og unges respons på bibelundervisning som et ledd i å forbedre denne.
  • Å utprøve og utvikle nye forskningsmetoder, som drar nytte av barns og unges visuelle kompetanse, for å få innblikk i deres respons på bibelundervisning.

Forskningen omfatter materiale fra 13 menigheter over hele landet og over et bredt aldersspekter, fra 3 år – 18 år, men med vekt på 6-11-åringer og konfirmanter.

Vi har vært interessert i å finne ut hvordan barn og unge inviteres til å bearbeide bibelstoffet. Underliggende spørsmål for oss har vært: Hvilke anledninger til samhandling og medvirkning gis i bibelundervisningen? Hvilken gjenkjennelse og hvilke reaksjoner skaper undervisningen? Hva fanger oppmerksomhet? Hvordan relaterer barn og unge historiske bibeltekster til egen hverdag? Hvilken relevans har tekstene for dem? Hvordan leser barn og unge ulike sentrale bibeltekster? Hvordan foretrekker barna og bearbeide erfaringen med å lytte til bibelfortellinger? Hvilken grad av medvirkning har barn og unge selv på valg av arbeidsmåter i bearbeidingen av bibeltekstene de har møtt i undervisningen? Hvordan henger vanlige aktiviteter i trosopplæring sammen med trosopplæringens målsetting? Hva synes barn er mest spennende?

Leder:
Heid Leganger-Krogstad

Forskningsgruppe:
Førstelektor i gresk Glenn Øystein Wehus, kateket Asbjørn Gutubø Håkonseth, forskningsassistent/masterstudent i kirkelig undervisning Elise Frøyen, forskningsassistent/kateket/masterstudent i kirkelig undervisning Caroline Vesterberg.

Hele rapporten:

Barns og unges respons på bibelundervisning i Den norske kirke (MF-rapport 1:2019)