Ongoing Doctoral Projects

The projects are organized based on discipline:

The Old Testament

Solvår Ask Isene
e-mail: solvarisene@yahoo.com
Working title of project: "Not "my shepherd"? The reception and representation of the Persian king Cyrus in OG Isaiah."
Start project period: fall 2020.
Supervisor: professor dr. Kristin Joachimsen, MF.

Steinar Skarpnes
e-mail: Steinar.Skarpnes@mf.no
Working title of project: "Hezekiah - The Making of a Hero in Judean Memory".
Start project period: fall 2018
Supervisor: professor dr. Kristin Joachimsen

Hans Olav Mørk
e-mail: hans.o.moerk@gmail.com
Project Theme: "Why does the LXX translate ha almah in Is 7,14TM with hæ parthenos? And exegetical, literary and translation study based investigation into the meaning and function of the term ha almah in Is 7,14TM and of its equivalent Greek term hæ parthenos in Is 7,14LXX." 
Project Start Year: 2011
Supervisor: Professor Dr. Kristin Joachimsen, MF and Professor Dr. Gard Granerød, MF

The New Testament

Merete Hodt
e-mail: meretehodt@gmail.com
Working title of project: "Humility and Self-Perception in 2 Cor 10-13".
Start project period: fall 2019
Supervisors: professor dr. Ole Jakob Filtvedt (main);  professor dr. Karl Olav Sandnes (co-supervisor).

Per Kristian Sætre
e-mail: per.k.satre@mf.no
Working title of project: "Salomo mellom linjene: Meininger minnet om Salomo skaper i Matteusevangeliet"
[Memories and Meanings of Solomon in the Gospel of Matthew]
Start project period: fall 2016
Supervisor: professor dr. Karl Olav Sandnes, MF (main), postdoc Wally Cirafesi, MF (co).

Torunn Osnes 
e-mail: torunn.osnes@mf.no
Project Theme: "Towards the goal. Completion in Philippians."
Project Start Year: 2009
Supervisor: Professor Ole Jakob Filtvedt, MF

Church and Culture History (KH) - Ancient Church, Middle Ages, Reformation, Modern Times

Nikita Andrejevs
e-mail: nikita.andrejevs@yahoo.com
Working title of project: “John the Baptist in Coptic Christian Literature”.
Start project period: fall 2019
Supervisor: professor dr. Victor Ghica.​

Anba Suriel
e-mail: bishopsuriel@lacopts.org
Working title of project: "A Critical Edition and Translation of the Arabic Life of Saint Shenoute of Atripe".
Start project period: fall 2019
Supervisor: professor dr. Victor Ghica. 

Laura-Marie Mork
e-mail: Laura.M.Mork@mf.no
Working title of project: "Religion and/or politics? The political communication in Early Modern Sweden under the reign of Gustav Vasa (1520-1560)".
Start project period: fall 2018
Supervisor: professor dr. Otfried Czaika

Jesse Ophoff
e-mail: jesse.ophoff@mf.no
Working title of project: "Understanding the Gospel in the Late Antique West"
Start project period: fall 2018
Supervisor: professor dr. Kristin B. Aavitsland, MF (main); professor Reidar Aasgaard (co).

Jostein Garcia de Presno
e-mail: jospres2@gmail.com
Working title of project: "Et tempel av hjerter: Hans Nielsen Hauges vennesamfunn og det nye Jerusalem."
Start project period: spring 2018
Supervisor: Professor dr. Kristin B. Aavitsland     

Line Bonde
e-mail: Line.Bonde@mf.no
Project Theme: "Visions of Divinity: Material Romanesque conceptions of Jerusalem in Scandinavian church interiors"
Project Start Year: 2015
Supervisors: Professor Dr. Kristin B. Aavitsland, MF (main supervisor), Dr. Martin Wangsgaard Jürgensen, University of Copenhagen (co-supervisor)

Harald H. Torgersen
e-mail: harald.torgersen@mf.no 
Project Theme: "For heim, skole og kirke: Bjarne Hareide - kirkelig entreprenør og strateg."
Project Start Year: 2012
Supervisor: Associate Professor Dr. Theol. Kristin Norseth, MF

Systematic Theology (ST) - Dogmatics, Ethics, Philosophy of Religion

Filip Rasmussen
e-mail: filiprasm@gmail.com / filip.rasmussen@mf.no
Working title of project: "Between the Times: Karl Barth and the History of ‘Religion’ in Theology"
Start project period: fall 2020
Supervisor: professor dr. Asle Eikrem, MF.​

Michael Agerbo Mørch
e-mail: michaelagerbromoerch@gmail.com
Working title of project: "Theology's Philosophy of Science: A Critical Discussion and Development of the Scientific Status of Theology".
Start project period: fall 2019
Supervisor: professor dr. Atle Søvik (main); dr. Jakob Olsen (co-supervisor). 

Jo Bertil R. Værnesbranden
e-mail: J.B.Varnesbranden@mf.no
Working title of project: "Language as Metaphor for Faith: A study of Luther's rerum metaphora and Derrida's archi-écriture".
Start project period: fall 2018
Supervisor: professor dr. Asle Eikrem

Van Hmung
e-mail: vanhmung@gmail.com
Working title of project: “Religious Conversion Law and Its Implication for Buddhist-Christian Relationship in Myanmar: Christian Response and Ecumenical Perspective”.
Start project period: fall 2017
Supervisor: Professor Dr. Sturla Stålsett, MF. Co-supervisor: ​Associate professor dr. Iselin Frydenlund, MF.

John Daniel Lannemy Andersen
e-mail: john.daniel.andersen@hlt.no
Working title of project: "Hvordan bør vi forstå efaringens rolle som kilde for teologien? En kritisk drøfting av Wolfhart Pannenbergs, Alister McGraths og Amos Youngs forståelse av forholdet mellom teologi og erfaring".
[How to understand the role of experience as a source for theology?]
Start project period: fall 2017
Supervisor: Professor Dr. Atle Søvik.​

Emil B. Nielsen
e-mail: emilbn@hotmail.com
Working title of project: "Kristen apologetik mellem fundamentisme og nonfundamentisme. En undersøgelse af den kristne apologetiks væsen i lyset af nutidige epistemologiske positioner."
Start project period: spring 2017.
Supervisor: Professor Dr. Atle Søvik, MF; co-supervisor: associate professor dr. Jeppe Bach-Nikolajsen, MF.

Maria Ledstam
e-mail: Maria.Ledstam@mf.no
Project Theme: "Kristna etiska perspektiv på arbete ock ekonomi".
Project Start Year: 2015.
Supervisors: Professor Dr. Svein Olaf Thorbjørnsen and Professor Dr. Geir Afdal

Kenneth Ellefsen
e-mail: Kellefsen@fjellhaug.no
Project Theme: "En dåp i to former? Luthersk dåpsteologi i møte med baptistisk dåpsteologi i Skandinavia i etterkrigstiden”.
Project Start Year: 2013
Supervisor: Professor Dr. Theol. Harald Hegstad, MF
Co-supervisor: Professor Dr. Terje Hegertun, MF

Gunhild Maria Hugdal
e-mail: Gunhild.H.Marchen@mf.no
Project Theme: "Kvinners reproduktive selvbestemmelse - utfordringer for kristen, feministisk etikk."
Project Start Year: 2013
Supervisor: Professor Dr. Trine Anker, MF and Professor Dr. Geir Afdal, MF

Johannes Hvaal Solberg
e-mail: johannes.h.solberg@gmail.com
Project Theme: "The structures of theological reflection on postmodern contexts. The understanding of aesthetical cognition in the works of Hans Urs von Balthasar and Jean-Luc Marion." 
Project Start Year: 2010
Supervisor: Professor Dr. Theol. & Dr. Philos. Jan-Olav Henriksen, MF

Hilde Marie Øgreid
e-mail: hilde.m.ogreid@mf.no 
Project Theme: "Mellom skapelse og frelse. En drøfting av samtidige formuleringer av læren om den forutgående nåde, med særlig vekt på problemet om hvorvidt denne nåden i seg selv gir frelse."
Project Start Year: 2010
Supervisor: Professor Dr. Theol. & Dr. Philos. Jan-Olav Henriksen, MF

Åse Margrethe Berger Cameron
e-mail: Ase.B.Cameron@mf.no
Project Theme: "Syndens betydning for menneskets moralske erkjennelse i Luthers teologi."
Project Start Year: 1999
Supervisor: Professor Dr. Theol. & Dr. Philos. Jan-Olav Henriksen, MF

Tron Fagermoen
e-mail: Tron.Fagermoen@mf.no
Project Theme: "Kirke - Fellesskap - Etisk praksis: En drøfting av kirkens etiske praksis i relasjon til to aktuelle ekklesiologiske modeller".
Project Start Year: 2002
Supervisor: Professor Dr. Theol. & Dr. Philos. Jan-Olav Henriksen, MF

Practical Theology (PT) - with sociology of religion

Felicity K. Kiaira
e-mail: kiaira20@yahoo.com
Working title of project: "Healing and reconciliation of female rape victims within the Church in Kenya"
Start project period: spring 2017
Supervisor: dr. Solvor M. Lauritzen, MF; Professor Dr. Jan-Olav Henriksen, MF

Maria Stensvold Ånonsen
e-mail: Maria.Anonsen@mf.no
Project Theme: "En kvalitativ undersøkelse av voldutsatte ungdommers fortellinger om tro og religion".
Project Start Year: 2015.
Supervisors: Dr. Carolina Øverlien (main); Professor Dr. Jan-Olav Henriksen, MF (co). 

Ane Inger Bondahl Søberg
e-mail: AneIngerBondahl.Soberg@sykehuset-innlandet.no
Project Theme: "Hvordan ivaretas eksistensielle tema i samtaler med personer med selvmordsrisiko i spesialisthelsetjenesten - med særlig fokus på sykehuspresters rolle?"
Project Start Year: 2015.
Supervisors: Professor Dr. Lars Johan Danbolt, MF (main supervisor); Postdoc. Torgeir Sørensen, MF (co-supervisor)

Vegard Holm
e-mail: vegard.holm@mf.no
Project Theme: "Retreat in change - experienced by the lived body".
Project Start Year: 2015.
Supervisors: Professor Dr. Jan-Olav Henriksen (main supervisor); Professor Dr. Leif Gunnar Engedal (co-supervisor).

Linn Sæbø Rystad
e-mail: Linn.S.Rystad@mf.no
Project Theme: "How do children create meaning in preaching?"
Project Start Year: 2015.
Supervisor: Associate Professor Dr. Tone Stangeland Kaufman.

Sunniva Gylver 
e-mail: sunniva.gylver@mf.no, or sunniva@gylver.no
Project Theme: "Bånd og broer - en studie av forestillinger om folkekirkefellesskapet, (blant konfirmanter, foreldre, frivillige og prester) i to folkekirkemenigheter."
Project Start Year: 2013.
Supervisor: Dr. Tone Stangeland Kaufman, MF; Professor Dr. Harald Hegstad, MF. 

Missiology (MV)

Dawit Olika Terfassa
e-mail: giiftiikodaw@yahoo.co.in
Project Theme: "The Growth of the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY): An Empirical and Theological Analysis."
Project Start Year: 2014
Supervisor: Associate Professor Dr. Roar Fotland, MF
Co-supervisor: Associate Professor Dr. Lars L. Iversen, MF

Lloyd Nyrota 
e-mail: lnyarota@yahoo.com
Project Theme: "The mission of healing and reconciliation and the message of Christian Church leadership in response to the Zimbabwe political conflict in the years 2000-2012." 
Project Start Year: 2013
Supervisor: Professor Dr. Kjetil Fretheim
Co-supervisor: Associate Professor Dr. Roar Fotland

Psychology of Religion (RPSY)

Øystein Buer
e-mail: oeybue@ous-hf.no
Working title of project: “Kartlegging av mulige nær-døden opplevelser (NDO) hos pasienter med livstruende sykdom og tolkningene deres”.
(Screening of close-to-death experiences by patients with life-threathening diseases and their experiences). 
Start project period: spring 2020
Supervisor: professor dr. Lars Johan Danbolt, MF.​ Co-supervisor: professor dr. Angelika Gabriele Sorteberg, OUS-HF.

Kjersti Olstad
e-mail: Kjersti.Olstad@sykehuset-innlandet.no
Working title of project: "Meningsdannelse og ungdom i behandling for utviklingstramer i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)".
[Meaningmaking and youths in treatment for trauma within psychiatric outpatient clinics for children and adolescents (BUP)]
Start project period: fall 2018
Supervisors: professor dr. Lars Johan Danbolt, MF (project leader, main); and professor dr. Lars Lien, Religionspsykologisk senter, Sykehuset Innlandet HF (co-supervisor).​

Trine-Lise Jansen
e-mail: Trine.Lise.Jansen@ldh.no
Working title of project: "Moralsk stress i psykiatrisk sykepleie".
[Moral stress in psychatric nursing]
Start project period: fall 2017
Supervisors: professor dr. Lars Johan Danbolt, MF (project leader); professor dr. Ingrid Hanssen, LDH (main); associate professor dr. Marit Helene Hem, VID (co-supervisor).​

Daniel Prause
e-mail: daniel.prause@signo.no
Working title of project: "Åndelig og eksistensiell omsorg til personer med ervervet døvblindhet"
[Spiritual and existential care for persons with acquired deafblindness]
Start project period: spring 2018
Supervisors: professor dr. Lars Johan Danbolt, MF (project leader); associate professor dr. Kirsten Tornøe (main supervisor), LDH; professor em. dr. Venke Sørlie, LDH (co-supervisor).

Harald Nygaard
e-mail: harald.nygaard@ansgar.no
Working title of project: "Everyone's pastor, no one's friend. En religionspykologisk undersøkelse av eksistensiell ensomhet hos pastorer i frikirkelige menigheter"
[A religio-psychological investigation of existential loneliness in pastors in free-church congregations]
Start project period: fall 2016
Supervisor: professor dr. Geir Afdal, MF

Gunn-Ingrid Ulstein
e-mail: Gunn.I.Ulstein@mf.no
Project Theme: "Metaforer, Følelser og Mening: En kvalitativ studie av metaforers betydning for meningsdannelse gjennom affektintegrering"
Project Start Year: 2015
Supervisors: Professor Dr. Lars Johan Danbolt, MF (main supervisor); Associate Professor Dr. Gry Stålsett (co-supervisor)

Ingvild Engh Vattø
e-mail: ingvild.vatto@gmail.com
Project Theme: "Lavterskeltibud til mennesker i krise. En studie av innringere og frivillige ved Kirkens SOS hjelpetelefon."
Project Start Year: 2014
Supervisor: Adjunct Professor Dr. Lars Johan Danbolt, MF
Assistant supervisor: Professor Dr. Lars Lien, SIL

Kari Halstensen
e-mail: kari.halstensen@modum-bad.no
Project Theme: "Bilder og bånd. En klinisk studie av endringer i menneskers forhold til seg selv, til hverande og til gud gjennom et terapiforløp."
Project Start Year: Fall 2010
Supervisor: Professor Dr. Philos. Leif Gunnar Engedal, MF
Co-supervisor: Docent Dr. Pehr Granqvist, University of Stockholm

Religious Education (RP)

Annette Gjerde Hansen
e-mail: annettehansen@me.com
Working title of project: "Reel Bad Religions? - Investigating trends of how religion is depicted in contemporary cinema". 
Start project period: fall 2020
Supervisor: professor dr. Kjartan Leer-Salvesen, UiA and professor dr. Trine Anker, MF.​

Christine Lillethun Norheim
e-mail: Christine.L.Norheim@mf.no
Working title of project: "Skolen som arena for å motvirke fordommer, rasisme og diskriminering: Lærerperspektiver på fenomenene og vilkår for å motvirke dem forut for og med fagfornyelsen."
(The school as an arena to counteract prejudice, racism and discrimination: Teacher perspectives on these phenomena and conditions for countering them before and contemporary with subject reworkings). 

Start project period: fall 2020
Supervisor: professor dr. Claudia Lenz, MF.

Leni Mjåland
e-mail: Leni.Mjaland@mf.no
Working title of project: "Utsatte EU-borgere i et frigjøringspedagogisk perspektiv: Muligheter og hindringer for gjensidige læringsprosesser i møte med ideelle og diakonale aktører".
Start project period: fall 2019
Supervisors: associate professor dr. Solvor Mjøberg Lauritzen (main);  professor dr. Sturla Stålsett (co-supervisor).

Peter Sven Henrik Nykvist
e-mail: P.S.Nykvist@mf.no
Working title of project: "The Green Leap Forward: The Creation of Environmental Citizenship in Chinese High Schools”.
Start project period: fall 2018
Supervisor: Associate professor dr. Marielle Stigum Gleiss

Lina Engelstad Snoek
e-mail: lina.e.snoek@mf.no
Working title of project: "Hvordan forhandles kunnskaps-og holdningsmål i religionsfaget i videregående skole?"
Start project period: fall 2017
Supervisor: Professor dr. Trine Anker, MF

Emil Sætra
e-mail: emil.satra@mf.no
Working title of project: "Kontroversielle spørsmål i samfunnsfag- og religionsundervisningen"
[Controversial Issues in Education within the Areas of Society and Religion]
Start project period: fall 2016
Supervisor: Professor dr. Janicke Heldal, MF.

Ragnhild Fauske 
e-mail: RagnhildF@hivolda.no
Project Theme: "Den åndelege dimensjonen i barnehagen: Kommunikasjon om religion og eksistens."
Project Start Year: 2013
Supervisor: Professor Dr. Heid Leganger-Krogstad, MF
Co-supervisor: Professor Liv Gjems, Volda University College

Religious Studies (RV)

Espen Gilsvik
e-mail: Espen.Gilsvik@mf.no
Working title of project: "The Journey out of Eden: Exploring Experiences of Religious Disaffiliation".
Start project period: fall 2019
Supervisor: associate professor dr. Lars Laird Iversen (main).​

Esther Sarah Tenberg
e-mail: Esther.Tenberg@mf.no 
Working title of project: "Religious Authority in Myanmar: Self-Representation and Contemporary Discourses on Monks’ Facebook Pages".
Start project period: fall 2019
Supervisors: associate professor dr. Iselin Frydenlund (main)
The thesis falls within the INTERSECT project.

Bushra Ishaq
e-mail: bushra.ishaq@mf.no
Working title of project: "Bioethical convictions, political belonging and religious practices – a study among Muslim women in Norway"
Start project period: spring 2018
Supervisor: professor dr. Jan Helge Solbakk (main), and professor dr. Lars Johan Danbolt (project-leader MF).

Andreas Melson Gregersen
e-mail: mels@ofir.dk
Working title of project: "Hvordan gøre Gud med ting?"
Start project period: fall 2017
Supervisor: Professor Dr. Geir Afdal, MF (main); Associate professor dr. Tone Stangeland Kaufman, MF (co)

Kristin Skarning Eriksson
e-mail: kristin.s.eriksson@gmail.com
Project Theme: "Constructing Religion: The Role and Recognition in the Public Sphere"
Project Start Year: 2015
Supervisor: Associate Professor Dr. Lars Laird Iversen (main), Professor Dr. Liv Ingeborg Lied (co).