utstrakte hender

Religionspsykologi

Høsten 2019 kan du studere religionspsykologi for helsefaglig praksis på MF.

Foreleser 
Gry Stålsett, førsteamanuensis i religionspsykologi 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak som enkeltemnestudent via SøknadsWeb

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad.

Omfang
10 stp

Semesteravgift
Kr. 3350 inkl. avgift til SiO

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler, ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Religionspsykologi for helsefaglig praksis - RPSY5020

Emnet gir innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan tas i bruk i klinisk helsefremmende og forebyggende arbeid. Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp av psykologiske tilnærminger utforsker tro, livssyn og eksistensielle temaer og deres funksjon hos enkelt individer og grupper. Fagområdet fremmer kompetanse som imøtekommer kravet om helhetlig helsetjeneste der individets åndelige, eksistensielle og kulturelle behov tas med i behandlingstenkningen.

Religionspsykologi for helsefaglig praksis fokuserer på den rolle tro og livssyn kan spille, både som støtte og byrde, for individers bearbeiding av kriser og fysiske og psykiske lidelser. Emnet vektlegger betydningen av klinisk religionspsykologisk kompetanse for å styrke pasienters evne til å nyttiggjøre seg behandling og pleie. Emnet er eksistensielt og psykodynamisk orientert og informert av nyere forskning på emosjoner og meningsdannelse.

Temaer som tas opp:

  • individers religiøse/livssynsmessige identitet
  • gudsrepresentasjoner
  • religiøs mestring 
  • kilder til mening
  • følelsers betydning og kulturelle forutsetninger. 

Se hele emnebeskrivelsen her.

Undervisningsdager høst 2019:
Undervisningen er samlingsbasert, med undervisning fra ca 9.00 til 16.00 de oppsatte dagene:

17. oktober
24. oktober (med Tatjana Schnell)
4. november

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform.

Har du spørsmål?
Kontakt studieveileder på teologi@mf.no