utstrakte hender

Religionspsykologi

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Søknadsfrist
15. juni for oppstart i august
15. desember for oppstart i januar

Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søk om opptak

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad

Semesteravgift
Kr. 3350 inkl. avgift til SiO

Kontakt
Studieveileder: teologi@mf.no
 

Hvert semester tilbys ett emne i religionspsykologi. Det kan tas både som del av en grad, eller som enkeltemne. Hvilket emne som tilbys varierer. 

Religionspsykologisk grunnlagsteori - RPSY5010

Tilbys våren 2020

Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner (RPSY5010) gir innføring i religionspsykologi, sentrale teorier og definisjoner. 

Les mer her.

 

Meaning in life – what is it and how to address it?

Todags-seminar i religionspsykologi 30. og 31. januar 2020. Dette inngår i emnet RPSY5010, men kan også tas uavhengig av emnet.

Program og påmelding finner du her.