utstrakte hender

Religionspsykologi

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Søknadsfrist
15. juni for oppstart i august
15. desember for oppstart i januar

Løpende opptak etter søknadsfrist fram til studiestart ved ledige plasser.

Søk om opptak

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad

Semesteravgift
Ordinær semesteravgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
Studieveileder: teologi@mf.no

Hvert semester tilbys ett emne i religionspsykologi. Det kan tas både som del av en grad, eller som enkeltemne. Hvilket emne som tilbys varierer. 

Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død - RPSY5030

Tilbys høsten 2021

Emnet har som mål å gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering av død ved sorg og kriser for sentrale samfunnsinstitusjoner i lokalsamfunn som skole, arbeidsplass, foreninger og kirken. Emnet vil fokusere på bruk av ritualer og symboler i bearbeiding av brå dødsfall ved ulykker, katastrofer eller terror. 

Les mer om RPSY5030 her.