utstrakte hender

Religionspsykologi

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Søknadsfrist
15. juni for oppstart i august
15. desember for oppstart i januar

Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak som enkeltemnestudent via SøknadsWeb

Semesteravgift
Kr. 3350 inkl. avgift til SiO

Kontakt
Studieveileder: teologi@mf.no
 

Hvert semester tilbys ett emne i religionspsykologi. Det kan tas både som del av en grad, eller som enkeltemne. Hvilket emne som tilbys varierer. 

Tilbud for våren 2020 kommer snart! 
 

Religionspsykologi for helsefaglig praksis - RPSY5020

Tilbys høsten 2019

Emnet gir innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan tas i bruk i klinisk helsefremmende og forebyggende arbeid. Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp av psykologiske tilnærminger utforsker tro, livssyn og eksistensielle temaer og deres funksjon hos enkelt individer og grupper. Fagområdet fremmer kompetanse som imøtekommer kravet om helhetlig helsetjeneste der individets åndelige, eksistensielle og kulturelle behov tas med i behandlingstenkningen.

Les mer her.