utstrakte hender

Religionspsykologi

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Søknadsfrist
15. juni for oppstart i august
15. desember for oppstart i januar

Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søk om opptak

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad

Semesteravgift
Kr. 3350 inkl. avgift til SiO

Kontakt
Studieveileder: teologi@mf.no
 

Hvert semester tilbys ett emne i religionspsykologi. Det kan tas både som del av en grad, eller som enkeltemne. Hvilket emne som tilbys varierer. 

Religionspsykologi for helsefaglig praksis - RPSY5020

Tilbys våren 2021

Emnet fokuserer på den rolle tro og livssyn kan spille, både som støtte og byrde, for individers bearbeiding av kriser og fysiske og psykiske lidelser. Emnet vektlegger betydningen av klinisk religionspsykologisk kompetanse for å styrke pasienters evne til å nyttiggjøre seg behandling og pleie.

Les mer her.

Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død - RPSY5030

Tilbys høsten 2020

Emnet har som mål å gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering av død ved sorg og kriser for sentrale samfunnsinstitusjoner i lokalsamfunn som skole, arbeidsplass, foreninger og kirken.

Les mer her.