de store spørsmålene

De store spørsmålene

Studer religionsfilosofi på nettet!

Fakta: 

Studiepoeng: 10

Eksamensform: Skriftlig eksamen

Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i FIL2010 eller FIL5010 i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: ordinær studieavgift

Emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres.

En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: 

  • Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det beste svar på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelt å tro på mirakler?
  • Kan bare én religion være sann?
  • Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden? 

​Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon. 

  
Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester fra høsten 2017. 

Det er mulig å ta emnet både på bachelor- og masternivå. Hele emnebeskrivelser og mer informasjon finner du i emnekatalogen: FIL2010 / FIL5010 

OPPTAK: For å melde deg opp til nettstudier må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.