Ulike religiøse symboler

Religioner og livssyn

Vil du få mer kunnskap om ulike religioner og livssyn i verden og i Norge? Da er emnet KRLE1011 Religioner og livssyn noe for deg. 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august) 
Det er fortsatt mulig å søke etter søknadsfristen. Det blir gjort løpende opptak fram studiestart, så langt det er ledige plasser.

Ved opptak gis to års studierett, med mulighet til å ta flere emner.

Søk om opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Religioner og livssyn (KRLE1011) er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen er lagt til lørdager, og kan fint kombineres med jobb. Emnet er åpent for alle interesserte, men er særlig relevant for lærere i grunnskolen og videregående skole.

Emnet inngår i Deltidsstudier i KRLE. KRLE1011 gir i kombinasjon med Kristendom i historie og samtid (KRLE1041), Bibelen: tekst og kultur (KRLE1021) og Etikk og filosofi (KRLE1031) grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag. Det undervises i ett emne på 15 studiepoeng hvert semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår.

Som student på Religioner og livssyn vil du blant annet:

  • Få kjennskap til noen perspektiver og begreper knyttet til studiet av religion.
  • Få god kunnskap om religionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme med vekt på historisk bakgrunn, trosinnhold, religiøs praksis og mangfold i verden, samt religionenes etablering og rolle i norsk kontekst.
  • Få kunnskap om religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser i Norge, og kjennskap til sikhisme og samisk religion.
  • Få kunnskap om ulike livssyn i et historisk og aktuelt perspektiv.

Emnet består av to delemner:

  • Religioner (11 stp)
  • Livssyn (4 stp)

Hele emnebeskrivelsen i KRLE1011 finner du her.

Undervisning
Emnet har undervisning på lørdager fra 9.30-16.00. Avhengig av koronasituasjonen blir det undervisning på MF i kombinasjon med Zoom, eller bare på Zoom.

Undervisningsdager høsten 2021: 21. august, 4. september, 18. september, 23. oktober, 30. oktober, 13. november og 20. november.

Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver eller obligatorisk oppmøte, men vi anbefaler alle å følge undervisningen. Det er en fire timers skoleeksamen 3. desember.
MF bruker læringsplattformen Canvas som kontaktledd med den enkelte student.