Luther jubileet 2017 reformasjon MF feiring

Slik markerer MF reformasjonsjubileet

Her ser du alle MF-arrangement som er relatert til reformasjonsjubileet 2017. 

Etterutdanning for lærere 5. og 6. januar 2017
Det tradisjonelle etterutdanningskurset MF som ble holdt for lærere i begynnelsen av januar 2017 hadde reformasjon og skole som tema.

MF som medarrangør
11. januar: Internasjonal konferanse i forbindelse med MEMORY-prosjektet​ ved UiO.

Æresdoktorpromosjon 13. januar 2017
Prof. dr. Thomas Kaufmann ble utnevnt til æresdoktor ved MF fredag 13. januar 2017. Se mer informasjon her. 

Å være luthersk folkekirke i dag 1. mars 2017
Hva vil det si å være luthersk kirke i det mangfoldige norske samfunnet, og hva betyr det å være menighet i lokalsamfunnet? Det er blant spørsmålene som stilles denne dagen. Se mer informasjon om arrangementet her. 

LUTHER, THE REFORMATION, AND THE JEWS
Gjesteforelesning og seminar ved Professor Dr. Matthias Morgenstern (Tübingen). Se mer informasjon her. 

Velkommen til Åpen dag 21. oktober
Åpen dag på MF arrangeres lørdag 21. oktober, og dette vil være MFs hovedarrangement i jubileumsåret 2017. Åpen dag er et stort lørdagsarrangement som arrangeres for fjerde gang. Første gang var under MFs 100-årsjubileum i 2008. Dagen tilbyr et mangfoldig seminarprogram med både interne og eksterne krefter. For 2017 vil reformasjonsjubileet være et av hovedtemaene. Programmet vil også bære preg av at det er 50 år siden Institutt for kristendomskunnskap ble opprettet. Se hele programmet her. 

Dagen etter, søndag 22. oktober blir det MF-gudstjeneste i Oslo Domkirke i samarbeid med Domkirken menighet.

Diakonikonferansen 31. oktober til 1. november
Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid? Se mer informasjon her.

EVU-kurs
EVU-kurset Reformasjon nå. Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke holdes.