Råd og retningslinjer for ansatte

Samleside med informasjon for ansatte under korona-pandemien.

Tips og triks til nettbasert undervisning

Pedagogiske tips og triks til nettbasert undervisning, oversikt over digitale tjenester og annen nyttig hjelp finner du i Canvas-rommet MF-ansatte.

Bli gjerne med på online kaffemøte / sosialt samlingspunkt hver dag kl 14.

Det er også et Digiped-møte hvor lærerne diskuterer utfordringer og løsninger for fjernundervisning hver fredag kl 11.30-12.00.

IT-hjelp

IT har mye tips og råd om bruk og muligheter de gjerne vil dele. Ta gjerne kontakt!

Pedagogiske tips og triks til nettbasert undervisning, oversikt over digitale tjenester og annen nyttig hjelp finner du i Canvas-rommet MF-ansatte.

Zoom funker bra til live nettundervisning og møter av alle slag. Brukerveiledning til Zoom finner du i Canvas.

Trenger du hjelp til å sette opp programmer eller andre ting fra hjemmekontoret, er det bare å ta kontakt. IT kan også foreslå gode løsninger. 

IT kan også hjelpe med å sende filer fra nettverksområder, flytte filene dine til Box, sette opp VPN så du kommer på Intranett eller andre små digitale ting.
Om du ønsker å ta med den store kontorskjermen hjem er det mulig, bare si ifra om at det skjer. Du finner noen kabler++ utenfor kontordøra til IT så slipper du å ta løs kabler.

Lars jobber mest på kveldstid og i helger (men svarer stort sett hele tiden, delegerer eller avtaler når IT kan hjelpe): 91882142
Johan er tilgjengelig i vanlig arbeidstid: 98037910
Oleksandr er tilgjengelig i vanlig arbeidstid. 

Eller send en e-post til it@mf.no.

Egenmelding sykdom/omsorg for barn

Det er opprettet et PDF-skjema for egenmeldinger (dvs. egen sykdom og barns sykdom).
Her skal du også rapportere om du ikke får arbeidet full arbeidsdag grunnet omsorg for barn som er hjemme fra barnehage/skole.

Vi ønsker informasjon om sykdom hos våre ansatte - også nå som dere jobber hjemmefra. Vi ber dere derfor benytte denne pdf-en. Melding om sykdom vil bli meddelt din nærmeste leder. Vi ber dere bruke dette skjemaet igjen dersom du har ny informasjon om ny utvikling i situasjonen din.

Se ofte stilte spørsmål i forbindelse med omsorgsdager for barn her.

Nye regler for sykepenger

Regjeringen kom 20. mars med endringer i regler for rettigheter ved sykdom og omsorgspenger:

  • Arbeidstakere har fortsatt rett til full sykelønn.
  • Arbeidsgivere betaler bare lønna de første tre dagene ved korona-relatert sykefravær. Nav tar regninga fra dag 4.
  • Det er mulig å få sykepenger i inntil ett år.
  • Egenmelding er greit i 16 dager, det kreves ikke sykemelding.

Last ned PDF-skjema for egenmelding her

Se ofte stilte spørsmål i forbindelse med egen sykdom og korona her

Til foreldre

  • Foreldre får dobla tallet på «sykt barn-dager». Alle har altså krav på det dobbelte av det de har krav på under normale forhold.
  • Foreldre får rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt på grunn av korona-epidemien.
  • Tellingen av dager skal gjelde fra fredag 13. mars og ut 2020.
  • I «A4-familien» med to foreldre som bor sammen med to barn under 12 år vil altså begge de to voksne ha rett til å være hjemme i 20 dager med full lønn for å ta seg av barn i år.
  • Staten tar mesteparten av regninga. Arbeidsgivere skal bare betale de tre første dagene av omsorgspengene.
  • Det blir mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre dersom den ene jobber i samfunnskritisk funksjon, for eksempel i helsevesenet.

PDF-skjema for egenerklæring om du får jobbet mindre enn du skulle på grunn av omsorg for barn

Les mer om utvidet rett til omsorgsdager her

Digitale samlingspunkter

Samlinger på Zoom:

Biblioteket

Biblioteket vil inntil videre være betjent av personale fysisk til stede på MF kl 10-14 mandag til fredag.

Fjernlånet er stengt hos alle norske bibliotek og partnere i utlandet inntil videre - det gjelder både lån av bøker og levering av artikler.

Mer informasjon om biblioteket, databaser og digital tilgang finner du på bibliotekets informasjonsside.

Studentprestene

Studentprestene er tilgjengelig for samtaler med studenter via telefon og chat i tiden som kommer. Dersom studenter trenger noen å snakke med kan de henvises til å ta kontakt med Linn eller Bjørn Eirik - på telefon, epost eller i sosiale medier.

Om bygget

Bygget er helt stengt for studenter og besøkende - foreløpig frem til 15. april. Resepsjonen er ikke betjent, og hovedtelefonen er satt over til biblioteket. 

Som ansatt må du derfor huske nøkkelkort og nøkler om du kommer til MF. Nødvendig sikring av bygget er i varetatt med alarmer og tilsyn.

Posten blir hentet/sendt annen hver dag. Ting som må ordnes av driftsmessig art meldes til: vaktmester@mf.no

Møter

Vi planlegger å gjennomføre digitalt alle møter som inngår i kvalitetsstrukturen : AMU / LMU / avdelingsmøter, FU og SU etter planen. Andre møter (seksjonsmøter, ledermøter etc.) avholdes normalt ikke. De det gjelder blir innkalt og informert fortløpende.

Reiser

Alle tjenestereiser og arrangementer er avlyst. MF dekker selvsagt påløpte utgifter i forbindelse med tjenestereiser som ikke gjennomføres.

Alle reiser utenfor Norden medfører 14 dagers karantene ved hjemkomst. Ansatte på MF som gjennomfører reiser etter 12. mars må i karanteneperioden ta ut permisjon uten lønn.