Råd og retningslinjer for ansatte

Samleside med informasjon for ansatte under korona-pandemien.

Tips og triks til nettbasert undervisning

Pedagogiske tips og triks til nettbasert undervisning, oversikt over digitale tjenester og annen nyttig hjelp finner du i Canvas-rommet MF-ansatte.

IT-hjelp

IT har mye tips og råd om bruk og muligheter de gjerne vil dele. Ta gjerne kontakt!

Pedagogiske tips og triks til nettbasert undervisning, oversikt over digitale tjenester og annen nyttig hjelp finner du i Canvas-rommet MF-ansatte.

Zoom funker bra til live nettundervisning og møter av alle slag. Brukerveiledning til Zoom finner du i Canvas.

Trenger du hjelp til å sette opp programmer eller andre ting fra hjemmekontoret, er det bare å ta kontakt. IT kan også foreslå gode løsninger. 

IT kan også hjelpe med å sende filer fra nettverksområder, flytte filene dine til Box, sette opp VPN så du kommer på Intranett eller andre små digitale ting.
Om du ønsker å ta med den store kontorskjermen hjem er det mulig, bare si ifra om at det skjer.

Send gjerne en e-post til it@mf.no.

Egenmelding sykdom/omsorg for barn

Det er opprettet et PDF-skjema for egenmeldinger (dvs. egen sykdom og barns sykdom).
Her skal du også rapportere om du ikke får arbeidet full arbeidsdag grunnet omsorg for barn.

Vi ønsker informasjon om sykdom hos våre ansatte - også nå som dere jobber hjemmefra. Vi ber dere derfor benytte denne pdf-en. Melding om sykdom vil bli meddelt din nærmeste leder. Vi ber dere bruke dette skjemaet igjen dersom du har ny informasjon om ny utvikling i situasjonen din.

Se ofte stilte spørsmål i forbindelse med omsorgsdager for barn her.

Regler for sykepenger

Last ned PDF-skjema for egenmelding her

Fra 01.06.20 gjelder igjen MFs vanlige IA-regler her: 

  • Egenmelding kan benyttes for fravær inntil 8 kalenderdager pr. fraværstilfelle.
  • Egenmelding kan brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.

Det er fremdeles en viss usikkerhet vedrørende avregning for totalt antall dager for 2020 med bakgrunn i ekstraordinære tiltak gjeldende fra 20. mars 2020. Dette kommer vi tilbake til. Hvis du har spørsmål vennligst kontakt Gunnar Wang.

Se ofte stilte spørsmål i forbindelse med egen sykdom og korona her

Til foreldre

  • Antall dager med rett til omsorgspenger blir nullstilt fra 1. juli. Det betyr at man har rett til like mange dager med omsorgspenger i andre halvdel av 2020, som man normalt får i løpet av et helt år.
  • For foreldre med inntil to barn vil dette bety 10 dager hver for perioden juli til desember. Foreldre med mer enn to barn vil få 15 dager hver.
  • I tillegg gis det 10 ekstra dager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, mens enslige forsørgere får dobbelt antall dager.

Foresatte til barn som av smittevernhensyn må holdes hjemme, vil få et ubegrensa antall dager ut 2020.

PDF-skjema for egenerklæring om du får jobbet mindre enn du skulle på grunn av omsorg for barn

Les mer om utvidet rett til omsorgsdager her

Møter

Vi planlegger å gjennomføre digitalt alle møter som inngår i kvalitetsstrukturen : AMU / LMU / avdelingsmøter, FU og SU etter planen. Andre møter (seksjonsmøter, ledermøter etc.) avholdes normalt ikke. De det gjelder blir innkalt og informert fortløpende.

Reiser

Alle tjenestereiser og arrangementer er avlyst. MF dekker selvsagt påløpte utgifter i forbindelse med tjenestereiser som ikke gjennomføres.

MF følger regjeringens reisråd. Ansatte på MF som gjennomfører reiser til land regjeringen ikke anbefaler reise til, må i 10 dagers karantene, og i karanteneperioden ta ut permisjon uten lønn.