Ulike bilder av ungdommer

Program: Unge Lovende

Velkommen til UKT-konferansen 2020! Programmet er under arbeid, og oppdateres fortløpende.
 

UKT-konferansen foregår 15. oktober 2020. Arrangementet vil holdes både fysisk på MF vitenskapelig høyskole for et begrenset antall personer, og med mulighet for digital deltakelse for de som ønsker det. 

Pris
Deltakelse på MF: 500kr
Deltakelse digitalt: 200kr

Meld deg på!

08.30 Registering for de som skal på konferansen på MF

09.00 Hovedforedrag: Hvem er vi kirke for?
Ti erfaringer med å skape kirke sammen med kirkefremmede unge på Vesterbro i København
Thomas Nedergaard
Han har vært ungdomsprest i uKirke i nesten 10 år.
Med sitt opplegg vil han gjerne gi oss et bilde av hvordan kirken blir når den har akseptert at samtidens kultur har flyttet seg, og kravet til kirken er at den følger med.

For å sette foredraget inn i norsk kontekst får vi bidrag fra
Anne Margrethe Ree Sunde, prest i ukirke i Stavanger
Eirik Mong, prest i MER i Ila kirke i Oslo
Tron Fagermoen, førstelektor ved MF i diakoni og ekklesiologi

Samtale med alle som har hatt innlegg
- ledes av Katrine Lind-Solstad, rådgiver i Kirkerådet, og Emil Buxrud, teamleder Østlandet NMSU.

11.00 Lunsj

Velg: Delta på et seminar eller to workshops:
12.00 Start seminar / workshop 1

13.00 Pause

13.30 Fortsettelse seminar / Start workshop 2

14.30 Pause

15.00 Hovedforedrag: Hva gjør korona med oss - unge lovende?

16.00 Pause med muligheter for mat

18.00 Kulturelt arrangement i Ila kirke med Linn Skåber og Sunniva Gylver.
 

Tilbake til hovedsiden for Unge lovende