Praktisk-teologisk utdanning

Informasjon til studenter som har søkt eller skal søke godkjenning av kirkerådets evalueringsnemnd.

Det seksårige profesjonsstudiet i teologi gir tittelen cand.theol., og legger grunnlaget for ordinasjon av prester i Den norske kirke. Om du ikke har cand.theol.-grad, men ønsker å ordineres til prest, kan du søke godkjenning av Kirkerådets evalueringsnemnd. Evalueringsnemnda vil vurdere hvorvidt søkere innehar tilsvarende kompetanse som candidata/candidatus theologiae. Søkere må blant annet ha fylt 35 år, ha mellomfag/80-gruppe i kristendom/teologi og en relevant mastergrad. Se Den norske kirkes hjemmesider for å lese hele forskriften og veiledning for søkere.

Søknad og frister

Dersom søknaden din blir godkjent, kan du søke Praktisk-teologisk utdanning her ved MF. Du søker via SøknadsWeb innen 1. juni for oppstart i august, eller innen 1. desember for oppstart i januar.

Studentene kalles inn til samtale med leder for profesjonsstudiet i teologi og praksisleder i etterkant av opptak.

Innhold

Den praktisk-teologiske utdanningen består normalt av 60 studiepoeng:

- TEOL2516 Innføring i praktisk teologi (20 studiepoeng)
- PT508 Menighetspraksis (5 studiepoeng)
- PT509 Institusjonspraksis (5 studiepoeng)
- TEOL5520 Stiftspraksis med øvingsdager (10 studiepoeng)
- TEOL5530 Avsluttende praktikum (20 studiepoeng)

Fritak

På grunnlag av dokumentert tidligere utdanning og/eller arbeidserfaring, kan det vurderes fritak fra hele eller deler av TEOL2516 Innføring i praktisk teologi, PT508 Menighetspraksis og PT509 Institusjonspraksis. Les mer om fritak her (pdf).

Tidsbruk

Den praktisk-teologiske utdanningen kan gjennomføres over to semestre (ett år) med studiestart om høsten. Det er viktig at du tar kontakt i god tid i forveien for at MF skal kunne legge til rette for dette da både Menighetspraksis og Institusjonspraksis inkluderer 4 ukers praksis.

Innføring i praktisk teologi, menighets- og institusjonspraksis må være gjennomført og bestått før man kan ta Stiftspraksis og Avsluttende praktikum. Merk at de to sistnevnte normalt kun tilbys hvert vårsemester.

Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning. Merk at særlig Avsluttende praktikum er undervisningsintensivt, og at en må regne dette som å være i fullt arbeid. Stiftspraksis varer i 5 uker og er en selvstendig, lønnet prestetjeneste.

Den norske kirke krever «praktisk-teologisk utdanning». Samtidig er det viktig å være klar over at profesjonsstudiet har full-integrert de såkalte «teoretiske» og «praktiske» elementene. Det innebærer dels at mange av teoretikumsdisiplinene aktualiseres i de praktisk-teologiske emnene, men også at praktisk teologi er mer enn øvingsfag, men inneholder teoretisk refleksjon. Det er derfor en fordel jo mer studenter har satt seg inn i de ulike disiplinene i profesjonsstudiet, og særlig har jobbet med hermeneutiske spørsmål.

Veien til prestetjeneste

Det er viktig at du melder deg opp til Veien til prestetjeneste (VTP). Programmet har til hensikt å forberede deg til ordinasjon og tjeneste som prest. Meld deg gjerne på når du er i gang med prosessen, og før søknanden din blir vurdert av evalueringsnemnda. 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med studierådgiver dersom du har ytterligere spørsmål om den praktisk-teologiske utdanningen.