Vitnemål

Fakta: 

Karakterutskrift bestiller du i StudentWeb under Bestillinger i venstremenyen. Utskriften vil bli sendt til din semesterregistrerte adresse. Hvis du ikke husker pin-koden kan du få tilsendt ny på e-post fra innloggingssiden.

Hvis du ikke kan bestille karakterutskrift i StudentWeb, ta kontakt med Studieresepsjonen: student@mf.no

Vitnemål
MF tildeler gradene Bachelor i Teologi, Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, Master i kultur- og samfunnsfag (lektorprogram), Master in Religion, Society and Global Issues, Master i klinisk sjelesorg, erfaringsbasert master i praktisk teologi, erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk, Master i Teologi, Master i Kristendomskunnskap, Master i Diakoni, Cand. Theol. og PhD. For studieretninger og hva som må inngå i graden se MFs forskrifter.

Du må søke om å få tildelt en grad og sørge for at evt. eksterne eksamener som skal inngå i graden er dokumentert hos oss. Siden det i dag kan velges hvilke emner som skal inngå i din grad må vi ha beskjed fra deg hva du ønsker - ikke minst hvilken type grad du vil ha (BA i kultur- og samfunnsfag eller i teologi, etc.) Søknaden sendes til studieveileder.

Vi skriver ut vitnemål 4 ganger i året (15.3., 15.6., 15.9., 15.12.) og du kan søke når som helst. Saksbehandlingstid vil imidlertid variere og vi anbefaler at man søker i god tid. Vitnemål blir bare skrevet ut én gang og på ett språk (avhengig av undervisningsspråk på programmet graden leder fram til). Oppnådd grad kan likevel dokumenteres ved å be om karakterutskrift med spesiell merknad. 

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement)
Ved utstedelse av vitnemål ved fullført grad, får alle MF- studenter vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning. Diploma Supplement er gratis. Tillegget følger vitnemålet og er kun gyldig sammen med vitnemålet.

Vitnemålstillegget er utarbeidet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.).

Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av studiene med art, nivå, kontekst, innhold og status. Tillegget er fritt for enhver verdivurdering, ekvivalensvurdering eller forslag om godkjenning.

Se eksempel på Diploma Supplement.

Mer informasjon om Diploma Supplement på NOKUTs nettsider.