Registrering

Alle studenter ved MF må semesterregistrere seg hvert semester.

Hvert semester må du:

1. Betale semesteravgift
Du generer faktura/betalingsdata på Studentweb under "Mer" og "Betaling". Giro sendes ikke ut automatisk (med unntak av nye studenter på deltidsstudier). Ønsker du papirfaktura kan det bestilles i Studentweb.
 

2. Semesterregistrere deg og melde deg opp til emner i Studentweb (se enkel brukerveiledning)

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det aktuelle semestret.
Har du søkt Lånekassen om lån og/eller stipend, utbetales ikke dette du er semesterregistrert.

Frist  for semesterregistring er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 
Merk! Noen emner kan ha tidligere oppmeldingsfrister.

Dersom du får innvilget oppmelding/semesterregistrering etter fristen, koster det kr. 200 i administrasjonsgebyr. 
Gebyret kan betales med VIPPS: 89000.