Registrering

Alle program- og enkeltemnestudenter ved MF må semesterregistrere seg 
hvert semester

Du må 
- betale semesteravgift
​- ​​semesterregistrere deg og melde deg opp til emner i Studentweb (se enkel brukerveiledning)

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det aktuelle semestret.
Først da får Lånekassen rapport om studentstatus.

Frist  for semesterregistring er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 
Merk! Noen emner har tidligere oppmeldingsfrister.

Vi sender ikke ut giroer. Unntak: nye studenter på deltidsstudier.
Du generer faktura/betalingsdata på Studentweb under "Mer" og "Betaling". Her kan du bestille papirfaktura hvis du ønsker det. 

Dersom du får innvilget oppmelding/semesterregistrering etter fristen, 
koster det kr. 200 i administrasjonsgebyr. 

Gebyret kan betales med VIPPS: 89000.