Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Opptak/videre studier

Hvis jeg går på et studieprogram, trenger jeg da å søke på nytt hvert semester?
Er du student ved MF inneværende semester og ønsker å fortsette på samme studieprogram, trenger du ikke å søke. Fyll ut utdanningsplanen din på StudentWeb og meld deg til eksamen i løpet av semesterregistreringsperioden (august/januar). Ønsker du å skifte studieprogram (for eksempel fra bachelor Religion, kultur og samfunn til profesjonsstudiet i teologi eller omvendt) må du søke gjennom Samordna Opptak. Studenter som blir tatt opp til enkeltemner får studierett med ett semester varighet. Det blir ikke sendt ut papirfaktura. Du må selv gå inn på Betaling i StudentWeb og generer din faktura.

Semesteravgift/studieavgift

Alle nåværende heltids- og enkeltemnestudenter må hvert semester generere faktura selv i StudentWeb under Betaling.

Alle nødvendige betalingsdata vil da dukke opp på siden og ligge tilgjengelig for deg når du er pålogget StudentWeb.

Semester-/studieavgiften ved MF inkluderer SIO-avgift på kr. 600, samt frivillige gaver til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40) og Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH, kr. 10) som du kan trekke fra hvis du vil. Studieprogrammer innen etter- og videreutdanning har egne avgifter.

Jeg har bedt om papirfaktura for betaling av semesteravgift og har mistet giroen. Hva gjør jeg?
Du har to muligheter. Enten kan du gå inn på StudentWeb og velge "Betaling" på menyen til venstre. Skriv ned kontonummer, beløp og KID-nummer. Du kan også bestille utskrift samtidig med at du generer faktura for det aktuelle semesteret. Eller du kan ta kontakt med studieresepsjonen og få tilsendt en ny giro.

Hva er de forskjellige postene på semesteravgiften?
SiO-avgift: En avgift alle studenter i Oslo betaler til Studentsamskipnaden i Oslo. Alle studenter må være medlem av en samskipnad. Studerer du flere steder skal du kun betale semesteravgiften én gang. Du må vise kvittering fra det andre lærestedet til oss.
Egenandel: Består av to deler:
En del som finansierer studentdemokratiet (lønnede ombud etc.) og ulike velferdstiltak i læringsmiljøet (tilskudd til Velferdstinget, kjellerkafé, avisabonnementer, gymsal, trimrom, etc.).
En del som går til dekning av studiemateriell som kan sidestilles med læremidler (kopiering, elektroniske kompendier etc.)
Begge disse beløpene er obligatorisk.
I tillegg kommer frivillig beløp til MF-studentenes hjelpefond: Hver student betaler kr. 40. Pengene danner et fond, som hvert år gis til et godt formål. Formålet bestemmes av studentenes allmøte på MF. Det samme gjelder kr. 10 til Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond, som også er frivillig.

Jeg studerer også ved et annet universitet/høyskole og betaler SiO-avgift (eller tilsvarende) der. Må jeg da betale denne på nytt til MF?
Nei. Du må forevise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/ universitet i studieresepsjonen i 3. etg. Semesteravgiften til MF vil da bli redusert med beløpet som tilsvarer SiO-avgiften. Men allerede før det kan du trekke SiO-avgiften fra giroen og betale kun det resterende beløpet. Du må da forevise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift i etterkant, men innen 1. februar. 

Jeg har sluttet, trukket meg fra studiet eller betalt SiO-avgift to steder. Kan jeg få pengene refundert?
Ja. Send epost til studieresepsjonen innen registreringsfristen 1. september/1. februar med beskjed om hva det gjelder og kontonummer, så får du pengene tilbake.

Hva er StudentWeb?

StudentWeb er et nettsted der du melder deg opp til eksamen, melder deg på seminargrupper, endrer adresse, får oversikt over karakter m.m. 

Finnes det en brukerveiledning for StudentWeb?
Enkel brukerveiledning finner du her.

Hvordan logger jeg på StudentWeb?
Hvis du allerede har fått Feideinnlogging fra MF, kan du bruke denne. Ellers kan du logge deg på gjennom ID-porten. For få finne dette alternativet, må du velge fanen til høyre i bildet. 

Jeg har betalt semesteravgiften, men det er ikke oppdatert på StudentWeb. Hva er galt?
Det tar 2 virkedager fra giroen er betalt til det er registrert i StudentWeb. Dersom det er gått mer enn 2 dager, kan årsaken være at du ikke har brukt KID-nummeret som var oppgitt på giroen da du betalte den. Da tar det litt lengre tid før betalingen er registrert.

Kan jeg endre eller annullere en eksamensoppmelding jeg har registrert?
Eksamensoppmeldinger kan endres frem til fristen for oppmelding til eksamen. Etter dette kan du bare melde deg av eksamen innen 1. mai i vårsemesteret, og 1. november i høstsemesteret.

Må jeg semester registrere meg på StudentWeb eller kan jeg gjøre det på en annen måte?
Semesterregistreringen skal foregå på StudentWeb. Dersom dette av en eller annen grunn ikke skulle fungere, må du kontakte studieresepsjonen i 3. etasje på MF.

Hvorfor må jeg ha en e-postadresse?
E-post er en veldig grei måte å kontakte studenter på både når det gjelder individuelle henvendelser og informasjon som gjelder visse eller alle studentgrupper. Det kan være forelesninger som blir avlyst, terminer som blir flyttet og mange andre viktige ting som du ikke kan få vite på en bedre, raskere og sikrere måte. Du får en e-postadresse tildelt som vi kommer til å bruke ved alle henvendelser. Har du i tillegg oppgitt en privat e-postadresse, vil e-post automatisk bli videresendt til denne (husk å oppdatere endringer på StudentWeb).

Må jeg bruke e-postadressen jeg ble tildelt av MF?
Nei. Dette er et tilbud til alle som ikke har egen adresse eller skifter ofte. Denne ligger også i Canvas og brukes evt. av andre studenter og lærere som ønsker å kontakte deg. Som sagt sendes all e-post som kommer til den adressen videre til din private e-post, så sant du har angitt den på StudentWeb. Det er DITT ansvar å holde StudentWeb-adressene ájour og sjekke e-posten.
Videresending fungerer kun etter at du har aktivert kontoen din.

Studentkort / Lånekort

Hvor får jeg studentkort?
Nye studenter som har semester­registrert seg og betalt kan møte i 2. etasje ved siden av kopirommet. Egne åpningstider de første 2 ukene, se oppslag på døra. Vi tar bilde og du får kortet omgående. Vær oppmerksom på at betalingen din må være registrert dagen før du henter kortet. Det tar en natt før kortet kan brukes som lånekort i biblioteket. Det er viktig å hente studiekortet snarest bl.a. for å kunne låne bøker i MFs bibliotek.

Hva må jeg ha med meg når jeg henter kortet?
Du må ha med legitimasjon (førerkort, bankkort, pass.) Det blir tatt bilde på stedet, så du behøver ikke ha med det. Husk at betalingen din må være registrert dagen før du henter kortet.

 

App for studentbevis (semesterkort)

App for studentbevis (semesterkort)

Det er utviklet en studentbevis-app som skal erstatte semesterkvittering på papir eller oblat.

Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos blant annet studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap (f.eks. NSB og Ruter), og vil være gyldig på lik line med studentkort/bevis og papirkvittering (semesterkort). Du vil likevel fremdeles trenge studentkort/bevis for å låne bøker på biblioteket.

For at studentbevis-appen skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften og være semesterregistrert. Om du ikke har bilde av deg selv i appen, kan du få dette ved å ta bilde i kortsentralen i 2. etasje på biblioteket.

Studentbevis-appen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og følger standardspråket på telefonen din.

Semesterkort/semesterkvittering sendes ikke lenger ut automatisk (f.o.m. høsten 2016). Om du ikke har smarttelefon, eller ikke vil benytte appen, kan du selv bestille semesterkortet ved å sende mail til student@mf.no.

Bruksanvisning - Ny versjon av studentbevis-appen

Den nye versjonen av studentbevis-appen innebærer blant annet:
-ny påloggingsløsning
-strekkode for scanning av gyldig studentbevis
-nå også tilgjengelig for Windows-telefoner

Den nye versjonen av studentbevis-appen lastes ned fra din app-butikk: App Store (iOS), Google Play (Android) eller Windows Store.

a) Studenter som skal laste ned studentbevis-appen før første gang
Last ned appen fra din app-butikk.

b) Studenter som har lastet ned studentbevis-appen før 8. august 2016
Viktig: Den gamle versjonen av appen vil bli faset ut i løpet av høsten. Hvis du i dag bruker studentbevis-appen, men ikke laster ned den nye versjonen, vil du miste ditt digitale studentbevis.

Beskjed om å laste ned den nye versjonen
-Hvis du har internettilgang vil du en uke etter lansering få beskjed om at brukeren din ikke lenger er gyldig: "Beklager. Din bruker er ikke lenger godkjent. Vennligst logg inn på nytt." Så snart du forsøker å logge inn på nytt vil du få opp en nettside med oppgraderingsmelding og lenke til app-butikk for å laste ned den nye versjonen av appen.
-Hvis du oppdater informasjonen i appen, eller hvis du logger deg ut av appen og så logger deg inn igjen, vil du få beskjed om å laste ned den nye versjonen av appen.
-Hvis du ikke har internettilgang, ikke forsøker å oppdatere informasjonen i appen eller ikke logger deg ut, vil du ikke få beskjed om å laste ned ny app.

Hvordan logge seg på studentbevis-appen første gang?
1) Åpne appen (krever internettilgang)
2) Velg hvilket lærested du tilhører
3) Logg inn med vanlig brukernavn og passord utdelt av ditt lærested.
4) Les samtykkeerklæringen og aksepter (Appen kan kun benyttes hvis du gir ditt samtykke)
5) Les vilkårene og godkjenn (Appen kan kun benyttes hvis du godkjennes vilkårene)

Hvis du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden. Selve kvitteringen lagres i appen, så etter innlogging og registrering av betalt semesteravgift i appen kan den brukes uten internettilgang.

[Gyldig studentbevisapp og ikke gyldig studentbevisapp]

 

Vanlige spørsmål om Studentbevis-appen

Spørsmål: Hvordan logger jeg på appen?
Svar: Du logger på med det samme brukernavnet og passordet som du bruker på andre systemer (Canvas, StudentWeb, datamaskiner osv.)

Spørsmål: Når kan jeg ta i bruk appen?
Svar: Så fort du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i StudentWeb. Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert.

Spørsmål:Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort)?
Svar: Ja. Bruken av studentkort er ulik fra institusjon til institusjon. Det kreves hos mange institusjoner for adgang til bygninger og utlån av bøker.

Spørsmål: Hvordan bruker jeg appen for å bevise at jeg har rett på studentbillett hos kollektivtransportselskaper?
Svar: Ved eventuell billettkontroll viser du frem gyldig billett og Studentbevisappen. Studentbevisappen skal vise at du er aktiv student ved institusjonen.

Spørsmål: Hvorfor kommer det ikke bilde av meg i appen?
Svar: Hvis du ikke har skaffet studentkort (adgangskort) med bilde vil det heller ikke dukke opp bilde på appen. Mer informasjon om hvor og når du kan hente studiekort får du etter studiestart.

Spørsmål: Jeg har studentkort med bilde, men det dukker likevel ikke opp noe bilde i appen. Hvem kan jeg kontakte?
Svar: Ikke alle institusjoner har registrert bilde på sine studenter.

Spørsmål: Er studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg?
Svar: Hvis ikke Studentbevis-appen viser bilde av deg må du legitimere deg med annen legitimasjon. Appen bekrefter likevel at du er gyldig student.

Spørsmål: Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?
Svar: Sjekk din institusjons hjemmesider for å få hjelp.

Spørsmål: Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?
Svar: Ta kontakt med institusjonen din.

Spørsmål: Hva slags informasjon henter appen om meg?
Svar: Appen henter følgende informasjon: navn, bilde, fødselsdato, studentnr., institusjon og om du er gyldig student (at du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg)

Spørsmål: Hvor blir denne informasjonen lagret?
Svar: Informasjonen blir kun lagret på telefonen din i appen.

Spørsmål: Når slutter appen å vise gyldig kvittering hvis jeg kun er registrert og har betalt for et semester?
Svar: Vårens kvittering vil vises fra og med 1. januar til og med 31. august. Høstens kvittering vil vises fra og med 1. august til og med 31. januar.

 

Eksamen / mappe

Timeplan

Canvas

Canvas er MFs elektroniske læringsplattform. Dette benyttes aktivt i undervisningen, og det er viktig at du gjør deg kjent med Canvas. 

Nye studenter får brukernavn og passord i studieresepsjonen. Husk å aktivere kontoen din for å få en aktiv Feidekonto til å logge på Canvas.

For mer informasjon, send mail til student@mf.no.

Brukerveiledning for Canvas.

Utdanningsplan

Nye studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer skal ha en utdanningsplan. Det betyr at studenten og institusjonen inngår en kontrakt om å samarbeide, og hvor studenten skal opplyses om sine rettigheter og plikter i forhold til skolen. MF på sin side skal legge til rette for at studenten kan gjennomføre det planlagte studiet fram til en grad på normert tid og utdanningsplanen skal gi opplysninger til skolen om hva du planlegger å studere framover i tid.

Når du registerer deg på StudentWeb vil du i de fleste programmer få opp "Sem.reg./Utd.plan" som menyvalg. Du klikker deg videre til det som passer, og velger inn nye emner der du planlegger å ta dem. Dette er bindende for inneværende semester, men du kan endre alt som ligger lengre fram i tid. Du blir automatisk meldt til undervisning og eksamen der dette finnes, men husk å dobbeltsjekke dette under "Meldinger" og på semesterkvitteringsarket du får tilsendt. Bruk blyant for å endre emner som allerede er i planen, eller klikk på emnevalg for å velge inn flere. For grunnstudier kommer det også valg om seminargruppe opp. Se bilde-for-bilde veiledning her.

Student-PC

Hvor får jeg passord for student-PCene?
Passord til PCene og Canvas (samme passord!) får du i studieresepsjonen i 3. etasje. På arket finner du en innloggingsadresse der du må aktivere kontoen din og bekrefte at du er inneforstått med IT-reglementet ved MF.

Hvordan kan jeg endre passordet mitt?
Passordet kan du endre ved å logge deg på PCen. Gå inn på studentenes intranett og velg "Passord" i menyen til venstre.

Jeg får feilmelding når jeg logger meg inn på studentenes intranett. Trenger jeg nytt passord?
Du må ha aktivert kontoen din og ventet i omtrent 30 minutter før du kan logge inn på intranett. Ellers burde samme passord fungere der hvis du ikke tidligere har endret passordet selv. Sjekk store og små bokstaver, og forskjellen på bokstaven O og tallet 0 (null). Har du glemt det, kan du alltids hente passordet på nytt, se ovenfor.

Hvordan får jeg logget meg på trådløsnettet med bærbar PC?
Følg oppskriften som ligger her, utskrifter av "oppskriften" skal også henge utenfor lesesalen. Ved problemer får du hjelp av terminalvakt på pc-stue 1.

Hvordan bruker jeg PCene/skriverne på MF?
For en grunnleggende innføring i bruk av PC og Word, kan du sjekke denne PowerPointen fra PC-kurset vårt for engelskspråklige studenter. Der står det også litt om PC- og utskriftssystemene på MF.

Lånekassen

Når kan jeg søke om lån og stipend?
Du kan søke om lån og/eller stipend fra det øyeblikket du har studieplass ved et studiested. Er du allerede student, kan du søke fra slutten av forrige semester inntil 15. november for høsten og 15. mars for våren.

Hva er forskjellen mellom papirsøknad og nettsøknad?
Alle studenter må bruke nett­søknad. Dette skjer via MinID med PIN-koder som du har fått tilsendt fra skatteetaten.

Jeg finner ikke studiet mitt på nettsiden. Hva gjør jeg?
Det kan søkes om lån og stipend til alle våre studier på nettet. Inndelingen av studiene på Lånekassens nettsider er veldig generell. Dersom du ikke finner ordlyden til det du studerer, og evt. bare ha tenkt å ta et semester eller to med "blandete emner", velg "historie, religion, idéfag, årsstudium". Da betyr det at du skal ta 30 stp per semester i den perioden du søker på. Tar du mindre, skal du krysse av for det i tillegg til å velge "historie, religion, idéfag, årsstudium".

Jeg har vedlegg til søknaden min. Kan jeg da søke via nettet?
Det kan du. Har du tilgang til scanner, kan du scanne inn vedleggene. Det er også mulig å ettersende papirene per post. Da skal du krysse av for det i nettsøknaden.

Hvor lang tid tar søknadsbehandlingen?
Nettsøknader tar 1-2 uker (hvis de ikke blir plukket ut for behandling via en saksbehandler). Sjekk "dine sider" hos Lånekassen for å se hvordan det går med søknaden din.

Hvor og når kan jeg hente gjeldsbrevet ("lånet") mitt?
Lånekassen sender gjeldsbrevet hjem til deg. Du skriver under og sender gjeldsbrevet tilbake, så får du pengene inn på kontoen din. Søker du både høst og vår gjelder gjeldsbrevet begge semestre og du får penger for vårsemesteret så snart du har betalt og semesterregistrert deg.

Hva er den nye utbetalingsløsningen?
Lånekassen har gått over til en elektronisk løsning av utbetalingen, og jo mer du som søker kan levere elektronisk, jo fortere går saksbehandlingen. I utgangspunktet skal det kunne ta kun 2 dager. Lånekassen henter informasjon om din studentstatus fra oss (innebærer betalt semesteravgift og semesterregistrering), kontoopplysninger fra skatteetaten og søkerinformasjon fra deg. Du får gjeldsbrev i posten og må signere og sende tilbake (sett på frimerke). Så snart alle tre ting er i orden får du pengene på konto.

Endringer på ett blikk:
Nytt gjeldsbrev:
Underskrives og sendes tilbake, er ikke lik penger. Har du ikke mottatt brevet noen dager etter du har fått beskjed via SMS, bør du sjekke på "dine sider" om adressen er feil eller ufullstendig.

Dine sider:
Dine sider Individuell side på Lånekassens webside, der adresse og annen info kan oppdateres av søkeren når som helst.

Når får du penger?:
Pengene overføres til konto så snart lærestedet har oversendt studentstatus-ok, kontonummeret er kontrollert (via skattedirektoratet) og gjeldsbrevet er undertegnet og sendt tilbake til Lånekassen, Postboks 430, Alnabru, 0614 Oslo.

Jeg har fått brev fra Lånekassen om at alt jeg har søkt om er lån. Hvorfor får jeg ikke stipend?
Alle studenter får støtten sin som lån inntil de har bestått eksamen. Konvertering til stipend skjer i påfølgende semester. 

Hvordan får Lånekassen vite hva jeg har bestått?
Vi oversender alle eksamensresultatene elektronisk med jevne mellomrom. Det tar noen måneder å få lånet konvertert, men det blir justert for renter og siden du ikke nedbetaler ennå er det ingenting å bekymre seg over.

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av å få fullt lån og stipend?
Hvis du mottar lån og stipend i mer enn 7 måneder i et kalenderår, kan du ikke tjene mer enn kr. 136 061 (i 2010). Har du bare mottatt lån og stipend i 1 semester av et kalenderår, kan du i samme kalenderår tjene kr. 340 153 (i 2010). Stipendet du får utbetalt, blir ikke endelig fastsatt før likningene er ferdig, dvs. ett til to år etter at du fikk pengene. Tjener du mer enn maksimalbeløpet, blir deler eller hele stipendet omgjort til lån. For å regne ut hvordan dette blir for deg kan du bruke støttekalkulatoren på Lånekassen sine hjemmesider.

Grad/Kvalifikasjon

Hvilken grad kan jeg oppnå ved MF?
MF tildeler gradene Bachelor i Teologi, Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, Master i Teologi, Master i Diakoni, Cand. Theol. og PhD. For studieretninger og hva som må inngå i graden se MFs forskrifter.

Jeg oppfyller alle kriteriene og har allerede mer enn nok studiepoeng.
Kan dere skrive ut et vitnemål med en gang?

Du må søke om å få tildelt en grad og sørge for at evt. eksterne eksamener som skal inngå i graden er dokumentert hos oss. Siden det i dag kan velges hvilke emner som skal inngå i ens grad må vi ha beskjed fra deg hva du ønsker - ikke minst hvilken type grad du vil ha (BA i kultur- og samfunnsfag eller i telogi, etc.). Vi skriver ut vitnemål 4 ganger i året (15.3., 15.6., 15.9., 15.12.) og du kan søke når som helst.
Saksbehandlingstid vil imidlertid variere og vi anbefaler at man søker i god tid.

Karakterutskrift

Trenger du en karakterutskrift kan du sende mail til student@mf.no. Angi adresse vi skal sende den til, så får du det i posten innen noen få dager. Alternativt kan du hente den personlig i studentresepsjonen.

Hittegods

Hvor kan jeg finne gjenglemte ting?
Du kan sjekke resepsjonen i 1. etasje, men det oppbevares ikke alle gjenglemte her. Alt som ikke har navn på og ikke er en verdigjenstand legges i kjelleren. Der er det noen hyller med mye rart, så det kan lønne seg å se etter hvis du f.eks. ikke finner notatene dine fra forelesningen. Ting som glemmes igjen i 2. etg. oppbevares der en stund før det ender opp i hittegodsrommet i kjelleren.

Tilrettelegging av MF-bygget

 • Parkering: Opptil 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngangen, langs veggen. Det er mulig å søke om en fast parkeringsplass ett semester av gangen hvis man har kommunalt parkeringsbevis.
   
 • Inngangsparti: To innganger til bygningen. Hovedinngangen (mot Musikkhøyskolen) har automatiske døråpnere. Det vil bli anlagt ny rullestolrampe ved hovedinngang i forbindelse med planlagt utbedring av utvendig adkomst. Bi-inngangen (mot Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami) leder til bi-heisen. Studenter som bruker rullestol, kan få nøkkelkort til bi-inngangen etter avtale.
   
 • Heis: Det er to heiser i bygningen. Areal i hovedheisen er 110 x 160 cm. Åpningsbredden på døren er 91 cm. Bi-heisen: areal er 112 x 189 cm, og åpningsbredden er 90 cm. Begge heisene er tilrettelagt med følbare og lave knapper samt blindeskrift på etasjeknappene både på ut- og innsiden.
   
 • Dører: Døren til biblioteket har automatisk døråpner. I forbindelse med rehabilitering vil det bli installert ytterlige automatiske døråpnere. Ellers har alle dører foreskrevet åpningsbredde, og det fins ingen høye terskler i bygget.
   
 • Handicap-toalett: Bygningen har to HC-toaletter som nås via heis – ett helt nytt, separat HC-toalett lokalisert i underetasjen, tilgjengelig for studenter og besøkende. I tillegg er ett av toalettene i 4. etasje oppgradert og utvidet for studenter med særskilte behov.
   
 • Undervisningsrom: Alle rom kan nås via heis eller rampe. Det er installert teleslynge i det største og mest brukte auditoriet (aud. 1). Planen er å skaffe dette også i auditorium 2 og 3.
   
 • Hvilerom: Et hvilerom, lokalisert i underetasje. Reservering skjer ved hovedresepsjonen i 1. etasje.

Microsoft Office programvare

Permisjon fra studier