Trekk fra eksamen

Her finner du informasjon om trekk før og under en eksamen.

 
NB: Legg merke til forskjellen mellom trekk før eksamen og trekk under eksamen.
 

Trekk før eksamen

Du kan trekke deg før en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle faget og trykk på knappen «Trekk fra vurdering».

Trekk før eksamen må skje innen kunngjort trekkfrist for eksamen. Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. Det er derfor viktig at du trekker deg fra eksamener du ikke planlegger å møte til. Trekk før eksamen teller ikke som et eksamensforsøk, men gir ikke rett til ny/utsatt eksamen.

Fristen for å trekke seg er:

  • 1. nov/1.mai for eksamener avholdt i hovedeksamensperioden: 15. nov–15. des (høstsemester) og 15. mai–15 juni (vårsemester).
  • 14 dager før eksamensdatoen for ordinære eksamener avholdt utenfor hovedeksamensperioden. Hjemmeeksamen: 14 dager før utlevering. Oppgaveinnlevering: 14 dager før innlevering. 
  • Ved utsatt eksamen gjelder egne frister.

 

Trekk under eksamen

Du kan velge å trekke deg under eksamen («Avbrutt eksamen»). Trekk under eksamen er i praksis det samme som å stryke og teller som ett av tre eksamensforsøk. Du vil da ha samme rett til ny eksamen som de som ikke består eksamen. På skriftlig eksamen gjennomføres trekk under eksamen ved å fylle ut et skjema i eksamenslokalet. Ved hjemmeeksamen i WISEflow trekker man seg ved å velge alternativet «Lever inn blankt» under innlevering. Det er ikke mulig å trekke seg fra innlevering av oppgaver eller mapper.