Skriftlig eksamen

Her finner du informasjon om skriftlig eksamen, tid og sted for eksamen, og tillatte hjelpemidler.

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester.

Før eksamen skal du sette deg inn i eksamensinstruksen (PDF).

Eksamenslokalet og kandidatnummer blir normalt sett offentliggjort 3 dager før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Huskeliste for skriftlig eksamen

 • Du må møte frem senest 15 minutter før eksamen begynner. Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 9.00.
 • Du må ha med skrivesaker (blå kulepenn) og gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studiekort eller bankkort).
 • Du må selv orientere deg om hvilke hjelpemidler som du kan med deg eller som blir tilgjengeliggjort. Se lenger ned på siden for mer informasjon.
 • Du bør ev. ta med mat og drikke.
 • Før eksamen starter skal mobiltelefoner, klokker/armbåndsur og tilsvarende utstyr være slått av og plassert bort på anvist plass sammen med vesker og yttertøy.
 • Luftepauser og toalettbesøk kan du ta når du ønsker det, men ikke før etter én time. Rekk opp hånden og vent på eksamensinspektørene.
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene under eksamen. Les mer om fusk.
 • Spørsmål til eksamensoppgaven kan rettes til faglærer som vanligvis kommer i løpet av den første timen av eksamen.
 • Du kan tidligst levere besvarelsen én time etter at eksamen er i gang.
 • Trekk under eksamen regnes som ett (av i alt tre) eksamensforsøk. Det er egne regler for trekk under eksamen på grunn av sykdom. Les mer.
 • Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Tillatte hjelpemidler

Ved skriftlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvis en hjelpemiddelliste er tillatt vil det være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Det blir utdelt bibler i eksamenslokalet i emner hvor bibler er tillatt hjelpemiddel. De fleste andre hjelpemidler må du sørge for å ta med selv.

Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen. Understrekinger (men ikke notater) i hjelpemidlene er tillatt. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet vil det bli behandlet som forsøk på fusk.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk kan du søke om å få bruke ordbok og bibel på ditt morsmål. Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsfrister finner du her.

Husk at du må ha med deg lånekort hvis du skal låne tillatte hjelpemidler fra biblioteket.

Se Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (pdf) for mer informasjon.

Digital skoleeksamen (RL5040, RL5065, TEOL2410)

Emnene RL5040, RL5065 og TEOL2410 har digital skoleeksamen våren 2019.

Digital eksamen ved MF er basert på at studentene har med egen datamaskin som de bruker på eksamen. Eksamen gjennomføres i WISEflow. For å kunne gjennomføre eksamen må studenter i forkant ha installert eksamensnettleseren FLOWlock.

FLOWlock  må lastes ned og installeres på maskinen i god tid før eksamensdagen. Vi anbefaler også at du gjennomfører en demo-eksamen god tid i forkant. Installasjonsveiledning for FLOWlock og demoeksamen er tilgjengelig her (pdf). I tillegg kan du se WISEflows egen informasjon (engelsk) her. I tillegg til å installere FLOWlock på maskinen din, anbefaler vi også at du forsikrer deg om at du har tilgang til MF trådløse nettverk eduroam, og at enheten du planlegger å bruke fungerer på dette nettverket.

Svar på ofte stilte spørsmål er samlet i dette dokumentet: FAQ Digital Skoleeksamen (pdf).