Ny/utsatt eksamen

Syk under eksamen? Eller strøket på eksamen?

Tilgang til ny/utsatt eksamen

 • Hvis du får innvilget gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Se Sykdom og fravær.
 • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, eller trekker deg under en skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen, har du rett til ny prøve etter de reglene som er gitt i Utfyllende reglement for eksamen §6 dersom ikke annet er bestemt i emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet. Merk at det kun er mulig å trekke seg under skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.
 • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, vil du få innvilget tilgang til utsatt eksamen ved søknad til eksamen@mf.no.
 • Ikke møtt til eksamen gjelder ikke som stryk, og gir ikke rett til ny eksamen.
 • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
 • Hvis du ønsker å forbedre karakter i et emne du allerede har bestått, kan du melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at dette koster 1500 kroner. 

PS: Ved ny/utsatt skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen vil kandidatene få en ny eksamensoppgave som skal besvares. Ved stryk på individuell skriftlig oppgave eller mappevurdering må en ikke levere noe helt nytt ved ny eksamen. Da leveres en revidert versjon av det tidligere arbeidet.

 

Hvordan melde seg til ny og utsatt eksamen

Du må melde deg til ny og utsatt eksamen i StudentWeb. Merk at du ikke registrere deg før sensuren i emnet er kunngjort på Studentweb. Dette gjelder også hvis du har fått gyldig fravær.

 • Logg deg inn på Studentweb og velg fanen «Resultater». Klikk på knappen «Ta emnet på nytt». Et nytt vindu kommer opp.
 • Steg 1 Undervisning, klikk knappen «Videre» (det vil si ikke meld deg til undervisning)
 • Steg 2 Vurdering, velg aktuell eksamen fra «Velg fra lista» (06/12 kont)
 • Klikk på knappen «Fullfør»
 • Det er også mulig å melde seg til ny/utsatt eksamen fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle emnet fra ved hjelp av søkefeltet (og fullfør deretter steg 1 og steg 2 over).

Får du problemer med dette, må du ta kontakt med studieresepsjonen slik at du får ordnet det innen fristen. Hvis du er enkeltemnestudent må du i noen tilfeller sende e-post til eksamen@mf.no for å få registrert deg til ny/utsatt.

PS: Hvis det er flere vurderingsformer i et emne (f.eks både hjemmeksamen og skriftlig eksamen) må du vente til sensuren for hele emnet er kunngjort før du kan melde deg opp. Du melder deg av tekniske årsaker opp til hele emnet, men trenger ikke å ta ny eksamen i deler du allerede har bestatt.

 

Ny og utsatt eksamen høstsemesteret 2018 (januar 2019)

 • Fristen for å melde seg til ny og utsatt eksamen er mandag 7. januar. (unntak BAO2700: 18. januar)
 • Skriftlig eksamener gjennomføres i perioden 14.-22. januar.
 • Hjemmeeksamener gjennomføres i perioden 14.-28. januar
 • Frist for innlevering av individuelle skriftlige oppgaver og mappeinnlevering er mandag 21. januar innen kl. 12.00 (Unntak BAO2700: 31. januar).
 • Datoer for muntlig eksamen blir klart fortløpende (sjekk emnebeskrivelsen).

Nøyaktige eksamensdatoer er tilgjengelige i emnebeskrivelsen.