Masteroppgaven

Innlevering av masteroppgave.

 

OBS! Denne informasjonen gjelder for de som leverer masteroppgave innen 20. august (på vårsemesteret). Før høstsemesteret blir det publisert ny informasjon med en del endringer vedrørende de praktiske sidene rundt studiekrav og endelig innlevering.

 

Viktig informasjon om de praktiske sidene ved å levere masteroppgave er samlet i dette dokumentet:

Informasjon om masteroppgaven (pdf)

Forsidemal, veiledningskontrakt m.m. er tilgjengelig i masteroppgaverommet i Canvas.

 

De ordinære fristene det kan leveres til vårsemesteret 2018 er:

- 15. mars kl. 12.00 (sensur innen 26. april)

- 15. mai kl. 12.00 (sensur innen 13. juni)

- 20. august kl. 12.00 (sensur innen 1. oktober). Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 15. juni.

- Masteroppgave i profesjonsstudiet i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist: 15. juni i vårsemesteret (15. desember i høstsemesteret), med mulighet for utsettelse til tidlig i august. Kunngjøringsfrist for sensur er 3. august.

- Masteroppgave i diakoni (AVH5070) kan kun levere masteroppgave til fristene 15. mai (15. november i høstsemesteret).

- Fristene det kan leveres masteroppgave til neste semester er 15. oktober, 15. november og 7. januar.

Det vil være mulig å levere fra og med to uker før fristen.

 

Muntlig eksamen

Det er kun studenter på master i kirkelig undervisning (AVH5040) som har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her (lenke).