Forskrifter og regelverk

Forhold knyttet til eksamen er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Studentene plikter å gjøre seg kjent med: