Fjerde eksamensforsøk

I særlige tilfeller kan et utvalg oppnevnt av rektor gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.
(Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole § 17.2​)

Fyll ut dette skjemaet for å søke om et fjerde eksamensforsøk.​
Svar på søknaden vil bli sendt til den epostadressen du oppgir her.