Aktuelle datoer

Her finner du oversikt over semesteroppstarts- og avslutningsdatoer litt frem i tid.

2018

Vår:
Semesteravslutning: fredag 15. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
tirsdag 14. august
Fadderuke: f.o.m. tirsdag 14. august -
Undervisningsstart: torsdag 16. august
Deltidsundervisning start: lørdag 18. august
Semesteråpning: mandag 20. august
Semesteravslutning: fredag 14. desember

2019

Vår:
Januar-kurs: torsdag. 3 – fredag 4. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 8. januar
Undervisningsstart: tirsdag 8. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: torsdag 10. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 12. januar
Semesteravslutning: tirsdag 18. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
tirsdag 13. august
Fadderuke: f.o.m. tirsdag 13. august -
Undervisningsstart: torsdag 15. august
Deltidsundervisning start: lørdag 17. august
Semesteråpning: mandag 19. august
Semesteravslutning: onsdag 18. desember