Aktuelle datoer

OBS: Det tas forbehold om at endringer kan forekomme for datoene langt frem i tid.

2019
 

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 12. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 12. august 
Semesteråpning: onsdag 14. august
Undervisningsstart: onsdag 14. august
Deltidsundervisning start: lørdag 17. august
Semesteravslutning: onsdag 18. desember

2020

Vår:
Januar-kurs: mandag 6. - tirsdag 7. eller torsdag 9. og fredag 10. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 7. januar
Undervisningsstart: tirsdag 7. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: tirsdag 14. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 11. eller 18. januar
Semesteravslutning: onsdag 17. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 17. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 17. august 
Semesteråpning: onsdag 19. august
Undervisningsstart: mandag 17. eller onsdag 19. august
Deltidsundervisning start: lørdag 22. august
Semesteravslutning: fredag 18. desember

2021

Vår:
Januar-kurs: mandag 4. - tirsdag 5. eller torsdag 7. - fredag 8. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 5. januar
Undervisningsstart: tirsdag 5. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: tirsdag 12. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 16. januar
Semesteravslutning: onsdag 16. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 16. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 16. august 
Semesteråpning: onsdag 18. august
Undervisningsstart: mandag 16. eller onsdag 18. august
Deltidsundervisning start: lørdag 21. august
Semesteravslutning: fredag 17. desember

2022

Vår:
Januar-kurs: mandag 3. - tirsdag 4. eller torsdag 6. - fredag 7. januar
Mottak nye studenter: onsdag 5. januar
Undervisningsstart: onsdag 5. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: onsdag 12. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 15. januar
Semesteravslutning: fredag 17. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 15. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 15. august 
Semesteråpning: onsdag 17. august
Undervisningsstart: mandag 15. eller onsdag 17. august
Deltidsundervisning start: lørdag 20. august
Semesteravslutning: fredag 16. desember