Praktisk informasjon

Her finner du den praktiske informasjonen du trenger som student. 

Snarveier: Canvas  |  StudentWeb  |  Timeplan  |  Office 360

StudentWeb
Følg steg for steg veiledning for bruk av StudentWeb her.

Student-brukerkonto
For å få innloggingsinformasjonen til din brukerkonto, må du ta med legitimasjon og henvende deg i studieresepsjonen i 3. etasje. Du må huske å aktivere kontoen på https://aktiver.mf.no før du får tilgang til blant annet Canvas og trådløsnettet. Mer informasjon om din brukerkonto finner du her.

Canvas
Canvas er MFs elektroniske læringsplattform. Dette benyttes aktivt i undervisningen, og det er viktig at du gjør deg kjent med Canvas. Brukerveiledning for Canvas finner du her.

Timeplan og oppmelding til eksamen
Timeplanen er tilgjengelig fra nett. Her følger en steg- for steg bruksanvisning.

NB! Det kan forekomme endringer i timeplanen. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig på Canvas. Hver enkelt student har selv ansvar for å holde seg oppdatert.

Informasjon til studenter fra lærere og studieadministrasjon
Informasjon utover i semesteret vil primært bli gitt via Canvas, som er MFs elektroniske læringsverktøy. Alle studenter må derfor jevnlig logge seg inn på Canvas. For å få tilgang til riktige rom, må du ha registrert deg på StudentWeb og betalt semesteravgiften. Hvis du ikke har tilgang til Canvas (og aktuelle fagrom) noen dager etter semesteråpningen, må du henvende deg i studieresepsjonen i 3. etasje. For øvrig finnes informasjon på informasjonstavlene ved hovedinngangen.

Informasjon til studenter på e-post
Alle nye studenter får en e-postadresse i form av Fornavn.Etternavn@stud.mf.no. Hvis du har oppgitt din private e-postadresse på StudentWeb, vil e-post sendt til din student-e-post automatisk bli videresendt til din private e-post. Skal du sende epost fra @stud.mf.no adressen kan du feks. gjøre det i webmailen. VIKTIG: Du må ha aktivert din brukerkonto for at denne videresendingen blir aktivert, se avsnittet over.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål av faglig art kan du kontakte faglærer eller emneansvarlig. Emneansvarlig har også ansvar for driften av det aktuelle emnet.

Ta kontakt med studieveileder hvis du lurer på noe om emnevalg, programplan, emnebeskrivelser, studieprogresjon e.l.

Spørsmål av studieteknisk art (eksamen, semesterregistrering, Lånekassen) rettes til studieresepsjonen i 3. etasje (student@mf.no).