Praktisk-pedagogisk utdanning

Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du jobbe som lærer i norsk skole.

Fakta: 

Søknad
Frist: 1 juni
Søk via Søknadsweb

Opptakskrav
Minimum 180 studiepoeng​
- min. 60 stp i samfunnsfag
- min. 60 stp i religionsfag

Utsetter krav om mastergrad for PPU
Bachelorkandidater vil kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019.

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.
Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag.

Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.

Generell informasjon

Hvordan søke?

Minstekrav til søkere:

- generell studiekompetanse
- minimum 180 studiepoeng
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og KRLE

- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:

Søkere til PPU rangeres etter en helhetsvurdering av den enkelte søker, der utdanningsgrad, antall studiepoeng og oppnådde karakterer vektlegges.

 

Merk: Fra og med høsten 2019 vil minstekravet for opptak til PPU være mastergrad.

Kontakt

Kontakt studieveileder, avdeling for religion og pedagogikk

Antall plasser

20

Mer om programmet

Beskrivelse av programoppbygging

Praktisk pedagogisk utdanning

2. semesterPPU1020
Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis
(30 stp)
PPU1010PPU1010
Pedagogikk 1, religionsdidaktikk og praksis
(30 stp)

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.