Praktisk-pedagogisk utdanning

Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du jobbe som lærer i norsk skole.

Fakta: 

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via Søknadsweb

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Kontakt
skole@mf.no

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.
Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag.

Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.

Opptakskrav
Mastergrad med minimum
- 60 stp i samfunnsfag
- 60 stp i religionsfag

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Minstekrav til søkere:

- generell studiekompetanse
- minimum 180 studiepoeng
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og KRLE

- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:

Søkere til PPU rangeres etter en helhetsvurdering av den enkelte søker, der utdanningsgrad, antall studiepoeng og oppnådde karakterer vektlegges.

 

Merk: Fra og med høsten 2019 vil minstekravet for opptak til PPU være mastergrad.

Antall plasser

20

Oppbygging

Praktisk pedagogisk utdanning

2. semesterPPU1020
Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis
(30 stp)
PPU1010PPU1010
Pedagogikk 1, religionsdidaktikk og praksis
(30 stp)

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.