Hvordan søke?

Vil du søke på ph.d.-programmet ved MF?

Søknad om opptak skjer ved at man fyller ut søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg og sender det inn til: MF vitenskapelig høyskole, pb. 5144 Majorstua, 0302 Oslo.

Tidsfrister
Søknadsfrist er fortløpende.

Kontaktperson ved MF
Kontakt ph.d.-koordinator dr.theol. Nils Aksel Røsæg.
T: 22 59 05 53 
E: phd@mf.no

Opptakskrav

  1. Avlagt eksamen på master-/hovedfagsnivå eller tilsvarende høyere grads utdanning innenfor et relevant fagområde. 
  2. God prosjektbeskrivelse for et forskningsprosjekt og angivelse av hvordan ph.d.-avhandlingen kan bli ferdig med 3 årsverk.
  3. Finansiering for tre årsverk forskning (evt. inntil 6 år med 50% forskning).

Søknadsskjema
Søknadsskjema opptak til doktorgradsprogrammet