Påmelding til 50-årsjubileum for Instituttet

I 2017 er det 50 år siden MFs Institutt for kristendomskunnskap ble opprettet, og dette ble startpunktet for MFs skolevirksomhet.
 

Alle tidligere lærere/ansatte og kandidater med hovedfag i kristendomskunnskap/cand.philol.-grad i perioden 1968/1972 – 2004 inviteres til jubileumsfest lørdag 21. oktober kl. 18.30. Se invitasjonsbrev her.

Påmelding innen 1. oktober. Faktura (kr 375) sendes ut i oktober. 

Har du spørsmål? Kontakt jubileum@mf.no eller telefon 22 59 05 57

Fyll ut skjemaet under og bli med på feiringen!