Opptak på grunnlag av realkompetanse

Hvis du mangler generell studiekompetanse, og er over 25 år, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Vi ber i første omgang om at følgende dokumentasjon legges ved den elektroniske søknaden (punktene samsvarer med det som kreves ved søknad via Samordna Opptak):

 1. Utdanning
  Oversikt over og dokumentasjon på utdanning/kurs
   
 2. Arbeidserfaring
  Praksis må dokumenteres, og dokumentene må vise arbeidssted, omfang og lengde på praksis.
   
 3. Organisasjonsarbeid
  Dokumentasjon på arbeid/tillitsverv i frivillige organisasjoner.
   
 4. Motivasjon
  Gi en kort redegjørelse (ca. ½ side) for hvorfor du ønsker å ta denne utdanningen.
   
 5. Egenvurdering
  Beskriv hvorfor du mener at du kan gjennomføre dette studiet. En halv side er nok, men vær ærlig (mot deg selv).

Frister
1. mars for søknader via Samordna Opptak
For søknadfrist til enkeltemner, deltids- og masterstudier, se egne frister. 

Vurdering
Søknaden blir vurdert av en komité. MF gjør en vurdering på bakgrunn av det aktuelle studieprogrammets krav. Eventuelle spørsmål kan rettes til opptaksleder.