Om videreutdanning

Som videreutdanning regnes kompetansegivende kurs som tas av personer som har en grunnutdanning, og som normalt er aktive i arbeidslivet:

  • Kompetansegivende kurs
  • Erfaringsbasert master i Praktisk teologi
  • Ordinære emner

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på mastergradsnivå for prester. Også for kateketer tilbys flere relevante kurs. 

De poenggivende kursene kan tas som enkeltemner, eller de kan for teologenes vedkommende inngå i en Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk teologi. Denne mastergraden er på 90 studiepoeng, og realiseres gjennom et samarbeid mellom Teologisk fakultet (UiO), VID og Den norske Kirkes presteforening. Emner innenfor programmet kan samles over lang tid. Det er også mulige å ta ordinære emner ved MF så fremt man har de eventuelle forkunnskaper som kreves. Alle deltidsstudenter innskrives som studenter ved MF, og betaler semesteravgift så lenge man er deltager på et kurs.

MF kan også skreddersy videreutdanningskurs/faglige reiser på lokalt plan (bispedømmer, prostier e.l.). Også denne type kurs vil kunne være poenggivende.

MF legger også til rette for videreutdanning på deltid med sikte på å oppfylle kvalifikasjonskravene for å bli diakon eller kateket.

Kontakt
E-post: evu@mf.no  |  Telefon: 22 59 05 00