Styret

MFs styre pr. 1. juli 2020:

Eksterne:
Åshild Mathisen, leder, 2020-2024
Jan Olav Olsen, nestleder, 2018-2022
Marta Axner Ims, 2018-2022
Inger Skjelsbæk, 2020-2024
Line Wittek, 2020-2024

Vitenskapelig tilsatte:
Gina Lende, 2020-2022
Marielle Stigum Gleiss, 2020-2022
Kristin Joachimsen, 2020-2022

Administrativt tilsatte:
Torbjørg Torp Nilssen, 2020-2022

Studenter:
Hanna Wenell, 2020-2021
Ole Helge Skavlan, 2020-2021

--------

Eksterne varamedlemmer:
1. Ronald Mayora Synnes, 2020-2022   
2. Kristian Øgaard, 2020-2022
3. Ingeborg Holberg Heggen, 2020-2022

Interne varamedlemmer:
Matthew Monger, 2020-2022
Asle Eikrem, 2020-2022
Hilde Sjo Førre, 2020-2022

Studentvaramedlemmer:
Knut Nordeide, 2020
Christian B. Volden, 2020