Styret

MFs styre høsten 2019:

Eksterne medlemmer:
Jan Olav Olsen, leder, 2018-2020
Elise Sandnes, nestleder, 2018-2020
Ole Martin Grevstad 2016-2020
Camilla Osnes 2016-2020
Marta Axner Ims 2018-2022

Vitenskapelig tilsatte:
Kristin Bliksrud Aavitsland, 2018-2020
Gina Lende, 2018-2020
Erling Birkedal, 2018-2020​

Administrativt tilsatte:
Hildegun Hennum Høeg, 2018​-2020

Studenter:
Jostein Friis Bjerkeli, 2019-2020
Mia Cecilie Welten, 2018-2019

Eksterne varamedlemmer:
1. Wenche Fladen Nervold, 2018-2020
2. Kristian Øgaard, 2018-2020
3. Gunnar Rein Olsen, 2018-2020

Interne varamedlemmer:
Claudia Lenz, 2018-2020
Maria Ledstam, 2018-2020
Hilde Sjo Førre, 2018-2020

Studentvaramedlemmer:
Birgitte Kessel, 2019
Tom Toshio Kagge, 2019